Államtudományi és Közigazgatási Kar

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem öt karának egyike az Államtudományi és Közigazgatási Kar, amely több mint négy évtizedes múltra tekint vissza. A Karon és jogelőd intézményeiben végzett több mint 35.000 hallgató a közszféra minden területén megtalálható. A jegyzők, az önkormányzati tisztviselők mellett a központi és területi közigazgatásban tevékenykedők túlnyomó része intézményünkben szerezte diplomáját. Több volt hallgatónk a közélet fontos szereplője lett, mások az üzleti szférában értek el sikereket.

Intézményünk a magyar közigazgatási szakemberek képzésével és továbbképzésével foglalkozik. Tanulmányaik során a hallgatók részben az általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó közismereti tárgyakat tanulják, de emellett megismerik a magyar közigazgatás felépítését, összehasonlítják európai és amerikai modellekkel, elmélyülnek az az államtudományokban, elsajátítják a jog alapjait és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereit. Megismerkednek továbbá a jogrendszer alapvető intézményeivel és szervezeti működésével, tanulják az emberi jogokat, pénzügyi gazdálkodást, valamint a közigazgatáshoz kapcsolódó, nélkülözhetetlen informatikai ismereteket és szaknyelvet.

Végzett hallgatóinkra akár a helyi, akár a központi közigazgatási intézményekben, tehát például önkormányzatoknál, költségvetési szerveknél, az EU szerveinél vár munka, de a magánszférában is elláthatnak szervezési, gazdálkodási vagy irányítási, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat.

A kar korábban a Gellért-hegy lábánál, a Ménesi úti épületben működött. A 2017/18-as tanévet azonban a már a Ludovika Campuson kezdték meg a hallgatók.

A Karon több szinten kínálkozik lehetőség angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol és kínai nyelv tanulására. Német, orosz, francia egyetemi együttműködés keretében hallgatóink külföldön tökéletesíthetik ismereteiket és nyelvtudásukat. Ezen kívül hallgatóink állami ösztöndíjakkal európai és Európán kívüli országokba juthatnak el tanulni, vagy szakmai gyakorlatot teljesíteni.

Az intézmény hallgatóinak életét számos hallgatói szervezet segíti. A Hallgatói Önkormányzaton kívül kiemelkedő szerepet játszik a Magyary Zoltán Szakkollégium, valamint az Ostrakon Szakkollégium. Ezek az öntevékeny diákcsoportok számos szakmai, kulturális és egyéb szórakoztató programot szerveznek. A hagyományos gólyatáboron és gólyabálon kívül, a HÖK minden évben tavasszal megrendezi a sok színes programot kínáló Kari Napokat, de rendszeresek a kirándulások is Erdélybe, Velencébe, Sopronba. A szakkollégiumi estek, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, valamint más szakmai konferenciák, szakemberek, állami vezetők előadásai hallgatóinknak lehetőséget biztosítanak a naprakész információk elsajátítására.

NKE ÁKK kari tájékoztató füzet 2018