Demonstrátori pályázatok 2017-2018. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának intézetei pályázatot hirdetnek demonstrátori feladatok ellátására.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

  • jelen tanévben teljes idejű, támogatott képzésben vesz részt a Karon;
  • jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;
  • kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
  • akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;
  • a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;
  • magatartása, közösségi munkája példás.

A demonstrátori feladatok ellátásáért az EHÖK által megállapított összegű ösztöndíj jár.
A pályázatot a kiíró Intézet titkárságára kell benyújtani 2017. október 2. 16:00 óráig az alábbi adatlapon, aláírva, dátummal ellátva, zárt borítékban.

Demonstrátori pályázat pályázati adatlap 2017-2018 tanév
Word letöltése
Demonstrátori pályázat ALKOTMÁNYJOGI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat ÁLLAMELMÉLETI ÉS KORMÁNYZÁSANI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat ÁLLAMHÁZTARTÁSTANI ÉS PÉNZÜGYI JOGI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat CIVILISZTIKAI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLATI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori Pályázat EMBERI ERŐFORRÁS INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat EURÓPAI ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat KÖZSZERVEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSTANI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat LŐRINCZ LAJOS KÖZIGAZGATÁSI JOGI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET 2017-2018 tanév
PDF letöltése