Demonstrátori pályázatok 2018-2019. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának intézetei pályázatot hirdetnek demonstrátori feladatok ellátására a 2018-2019. tanévre.

Pályázatot nyújthat be a 34/2012. számú rektori utasítás 2. § (1) és 3. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az a hallgató, aki:

  • a 2018/2019. tanévben teljes idejű, támogatott képzésben vesz részt a Karon;
  • a 2018/2019. tanévben az alapképzés III. évfolyamára jár, vagy kivételes esetben, a 2018/2019. tanévben az alapképzés II. évfolyamára jár és kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, vagy mesterképzésre jár;
  • akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;
  • a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;
  • magatartása, közösségi munkája példás.

A demonstrátori feladatok ellátásáért az EHÖK által megállapított összegű ösztöndíj jár.
A pályázatot a kiíró Intézet titkárságára kell benyújtani 2018. június 15-én 13 óráig a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott adatlapon, olvashatóan kitöltve, aláírva, dátummal ellátva, zárt borítékban.

palyazati_adatlap.doc
Word letöltése
Demonstrátori pályázat_Alkotmányjogi Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Államelméleti és Kormányzástani Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Civilisztikai Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Elektronikus Közszolgálati Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Emberi Erőforrás Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Közszervezési és Közigazgatástani Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Lőrincz Lajos Közigazgatási Intézet.pdf
PDF letöltése
Demonstrátori pályázat_Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet.pdf
PDF letöltése