Együttműködések

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Központi Statisztikai Hivatal

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. július 27-én együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatallal, mely megállapodás a kutatásokat nagyban elősegíti, hiszen a KSH kutatószobáját az Egyetem kutatói használhatják, valamint a kutatószobát használó kutatócsoportot alakíthat. A kutatási eredményeket a KSH folyóirataiban publikálhatják. Mindemellett az Egyetem gyakornoki programjába bevont hallgatók részére gyakornoki helyeket biztosítanak.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Budapest Környéki Törvényszék, Szegedi Törvényszék, Szegedi Ítélőtábla

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Budapest Környéki Törvényszékkel, a Szegedi Törvényszékkel, valamint a Szegedi Ítélőtáblával a 2013. május 9-én megkötött együttműködési megállapodás keretében írásban rögzítette, hogy az említett három bíróság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (különösen az Államtudományi és Közigazgatási Kar) nappali tagozatos hallgatói közül a gyakorlat-orientált képzés elősegítése érdekében a 2013/2014. tanévtől kezdődően Budapesten és Szegeden, legalább 5-5 fő hallgatót, 3 hónap időtartamra szakmai gyakornoki tevékenység céljából fogad. A szakmai gyakornoki program pályáztatásának lefolytatása az NKE feladata, melyet a Felek közösen valósítanak meg.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Országgyűlés Hivatala

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Országgyűlés Hivatala között 2013. április 12-én együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodás célja, hogy az Egyetem hallgatói szélesebb körű ismereteket szerezzenek az Országgyűlés működéséről, gyakorlati tapasztalatokra tegyenek szert a hivatali munkában. A Hivatal részéről az Egyetem oktatóinak tudományos-szakmai munkába történő bevonás a célja. Az együttműködés alapján a Hivatal hallgatókat fogad szakmai gyakorlatra, biztosítja a hallgatók részére csoportos parlamenti látogatás keretében az Országgyűlés szervezetével és működésével való megismerkedést. A Felek közös kutatásokat folytathatnak, valamint közös konferenciákat szervezhetnek az együttműködés során.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Közbeszerzési Hatóság

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Közbeszerzési Hatóság között 2012. június 13-án együttműködési megállapodás jött létre. Az együttműködés célja a közbeszerzésben részt vevők képzésének és továbbképzésének támogatása, a közbeszerzések jogának szakmai fejlesztése és a közbeszerzési piac működésének hatékony képzési struktúra kiépítésével történő támogatása. A megállapodás alapján a Felek a közbeszerzési jog felsőfokú alap és továbbképzési rendszerbe történő implementálását tűzték ki további célként.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Nemzeti Innovációs Hivatal

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Innovációs Hivatal között 2012. június 28-án együttműködési megállapodás jött létre. Az együttműködés célja az oktatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció (KFI) szakterületén történő kölcsönös együttműködés. A megállapodás alapján a Felek a hazai közigazgatást végző és különösen a kutatás-fejlesztés és innováció politika céljainak megvalósításában résztvevő szakemberek képzésére, a magyar közszolgálat színvonalának fejlődésére törekednek.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Állami Számvevőszék

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Állami Számvevőszék között 2012. 07.17-én együttműködési megállapodás jött létre. Az együttműködés célja az integritás alapú közigazgatási kultúra fejlesztése, valamint az oktatás, a képzés, a tudományos kutatás, a szakértő tevékenység, továbbá a közpénzekkel, a közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának és a közigazgatás versenyképességének javítása területén.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság között 2012. szeptember hónap folyamán együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodás célja, hogy a Felek a közigazgatási kultúra fejlesztése, valamint az oktatás, a képzés, a tudományos kutatás, a szakértői tevékenység, továbbá az adatvédelem, az információs önrendelkezési jog és információszabadság színvonalának javítása területén együttműködjenek.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság között 2012. szeptember 25-én együttműködési megállapodás jött létre. Az együttműködés célja oktatási programok közös kialakítása, képzések és továbbképzések szervezése, valamint közös kutatási és szakértői tevékenység kialakítása, továbbá kölcsönös együttműködés a szakemberképzés területén.

 

Nemzet Közszolgálati Egyetem - Nemzeti Közigazgatási Iskola (ENA-Franciaország)

A Nemzet Közszolgálati Egyetem - Nemzeti Közigazgatási Iskola (ENA-Franciaország) között 2012. május 25-én együttműködési keretmegállapodás jött létre. A megállapodás célja az oktatás, a továbbképzés és a szakmai, kutatási erőforrások megerősítését célzó programok megvalósítása. A megállapodás alapján a Felek francia oktatók részvételével rövid időintervallumú képzéseket szervez köztisztviselők, és különböző hatóságok képviselői részére, valamint köztisztviselők, kormánytisztviselők és különböző hatóságok képviselőiből álló delegációk számára tanulmányai utat szervez, továbbá közszolgálati vezető-és továbbképzési tananyag fejlesztésében közreműködik, és mesterképzésben megvalósítható közös programok szervezését támogatja. A Nemzeti Közigazgatási Iskola (ENA-Franicaország) biztosítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak fogadását az ENA párizsi és strasbourgi iskoláinak rövid, illetve hosszú képzési ciklusaira.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület között 2012. december 19-én együttműködési megállapodás jött létre. Az együttműködés célja az e-közigazgatás oktatása és a közszolgálatban dolgozó szakemberek felkészítése a legújabb technológiák és munkaszervezési módszerek készség szintű alkalmazására. A megállapodás alapján a Felek szakmai együttműködés keretében valósítják meg a kitűzött célokat.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság között 2012. december 19-én együttműködési megállapodás jött létre. Az együttműködés célja szakmai konferenciák, tanácskozások szervezése, valamint a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjainak és a Kar érdeklődő hallgatóinak Komárom- Esztergom megye településein a gyakorlati államigazgatási munka megismerése. A Felek évente közösen ítélik oda a Magyary díjat a fiatal szakembereknek. A megállapodás alapján a Felek szakmai együttműködés keretében valósítják meg a kitűzött célokat.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Budapesti Corvinus Egyetem

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között 2012. május 21-én együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodás tárgya a közszolgálati képzésben és kutatásban történő együttműködés a két intézmény között. Célja a közszolgálati képzésben és kutatásban partnerségi viszony kialakítása, valamint az EU minőségi követelmények érvényesítése. A Felek együttműködnek az idegen nyelvű képzési programok felkutatásában, valamint a kifutó képzések lebonyolításában. A kutatás területén a hazai és nemzetközi pályázati tevékenység koordinálása, valamint az együttes pályázati lehetőségek feltárása az együttműködés iránya.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium között 2012. január hónapban együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodás célja a Felek közötti szakmai együttműködés alapjainak és kereteinek lefektetése, melynek keretében a szervezett szakmai programokban a megfelelő tudományterület tekintetében illetékes szervezeti egységek felveszik egymással a kapcsolatot konkrét kooperáció kialakítása céljából. A Szakkollégium vállalja, hogy a tutor-programjában előnyben részesíti az Egyetem kutatóit, míg az Egyetem vállalja, hogy oktatói rendszeres kurzusokat tartanak a Szakkollégium számára. Az együttműködés keretének köszönhetően a Szakkollégium saját könyv- és dokumentum-gyűjteményét elérhetővé teszi az Egyetem kutatói és hallgatói számára.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Károli Gáspár Református Egyetem

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem között 2013. január 30-án együttműködési keretmegállapodás jött létre. A megállapodás tárgya a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének fejlesztésében, a továbbképzési rendszer működtetésében való együttműködés. Célja a társadalomtudományok, az állam- és jogtudomány, valamint közigazgatás-tudomány fejlődésének eredményeinek hasznosítására való törekvés a közigazgatás megújításában, ezáltal előmozdítani a közszolgálati életpályáknak a továbbképzés rendszerében történő összehangolását és átjárhatóságát. Az együttműködés a közszolgálati továbbképzés fejlesztését és működtetését célzó támogatási programokban történő partnerségre irányul.