A Kari Tanács 2012. évi határozatai

1/2012. (I. 25.) KT hat. Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban c. tárgy kreditértékének változtatása
2/2012. (I. 25.) KT hat.   Kínai nyelvi társalgási gyakorlat 5. c. tárgy indítása a Kínai Közigazgatás-Gazdaság- és Társadalomkutató Központban
3/2012. (I. 25.) KT hat.   Az ottomán birodalom kormányzása c. tárgy indítása a Jogtudományi Tanszéken
4/2012. (I. 25.) KT hat.   Angol- amerikai alkotmányfejlődés c. tárgy indítása a Jogtudományi Tanszéken
5/2012. (I. 25.) KT hat.   A magyar állami intézményrendszer elmélete és gyakorlata c. tárgy indítása a Jogtudományi Tanszéken
6/2012. (I. 25.) KT hat.   A jog gazdasági elemzése c. tárgy indítása a Jogtudományi Tanszéken
7/2012. (I. 25.) KT hat.   Szent Korona-eszme és Szent Korona-tan c. tárgy indítása a Jogtudományi Tanszéken
8/2012. (I. 25.) KT hat. Nemzetközi fejlesztési segélyezés c. tárgy indítása a Nemzetközi és Európajogi Tanszéken
9/2012. (I. 25.) KT hat.   Az EU-döntéshozatali szimuláció c. tárgy indítása a Nemzetközi és Európajogi Tanszéken
10/2012. (I. 25.) KT hat.   Az EU gazdasági és politikai válságkezelése c. tárgy indítása a Nemzetközi és Európajogi Tanszéken
11/2012. (I. 25.) KT hat.   Interkulturális kommunikáció és tréning c. tárgy indítása a Kommunikációs Tanszéken
12/2012. (I. 25.) KT hat.   Crisis Communication c. angol nyelvű tárgy indítása a Kommunikációs Tanszéken
13/2012. (I. 25.) KT hat.   Multy-party Dispute Resolution c. angol nyelvű tárgy indítása a Kommunikációs Tanszéken
14/2012. (V. 7.) KT hat.   Az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása, a kari inézeti struktúra kialakításának támogatása
15/2012. (VI. 6.) KT hat.  Anne-Elisabeth Courrier részére mesteroktatói cím adományozása.
16/2012. (VI. 6.) KT hat.  Füzesi Gábor dékáni hivatalvezetői pályázatának támogatása.
17/2012. (VI. 6.) KT hat.  Szigeti Zsuzsanna tanulmányi osztályvezetői pályázatának támogatása.
18/2012. (VI. 6.) KT hat.   a közigazgatási mesterképzési szak záróvizsga tételeinek elfogadása.
19/2012. (VI. 6.) KT hat.  az európai és nemzetközi igazgatási mesterszak záróvizsga tételeinek elfogadása.
20/2012. (VI. 6.) KT hat. Közpolitika alapjai” című,nappali alapszakon meghirdetendő tárgy indítása a Társadalomelméleti tanszéken.
21/2012. (VI. 6.) KT hat. a „Magyar politikai rendszer” című,nappali alapszakon meghirdetendő tárgy indítása a Társadalomelméleti tanszéken.
22/2012. (VI. 6.) KT hat. „Politika és etika” című,nappali alapszakon meghirdetendő tárgy indítása a Társadalomelméleti tanszéken.
23/2012. (VI. 6.) KT hat. „Diplomácia és diplomaták” című tárgy indítása a Nemzetközi és Európai Jogi tanszéken.
24/2012. (VI. 6.) KT hat. „A központi és területi államigazgatás szervezete és működése” című tárgy indítása a Közigazgatási tanszéken.
25/2012. (VI. 6.) KT hat. „A terrorizmus elleni küzdelem – jogi aspektusok, perspektívák és stratégiák” című tárgy indítása magyar és angol nyelven a Közigazgatási tanszéken.
26/2012. (VI. 6.) KT hat. „Politikai filozófia” című tárgy indítása a Jogtudományi tanszéken.
27/2012. (VI. 6.) KT hat.   a Kar Hajnóczy József Kollégiumában fizetendő havi térítési díjakat, valamint a Kar kollégiumaiban fizetendő többletszolgáltatási, szállás és külön eljárási díjak elfogadása a 2012/2013. tanévre.
28/2012. (VII. 3.) KT hat.  dr. György István dékánhelyettesi pályázatának támogatása.
29/2012. (VII. 3.) KT hat.  dr. Marján Attila egyetemi docensi pályázatának támogatása.
30/2012. (VII. 3.) KT hat.  dr. P. Szabó Sándor egyetemi docensi pályázatának támogatása.
31/2012. (VII. 3.) KT hat.  dr. Zsolt Péter egyetemi docensi pályázatának támogatása.
32/2012. (VII. 3.) KT hat.  Prof. Dr. Bukovics István egyetemi tanári pályázatának támogatása.
33/2012. (VII. 3.) KT hat.  Dr. Hazafi Zoltán egyetemi tanári pályázatának támogatása.
34/2012. (VII. 3.) KT hat.  Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanári pályázatának támogatása.
35/2012. (VII. 3.) KT hat.  Dr. Méhes Tamás adjunktusi kinevezésének támogatása.
36/2012. (VII. 3.) KT hat. Dr. Kiszely Katalin záróvizsga bizottsági elnökké történő megválasztása. 
37/2012. (VII. 3.) KT hat. Magyaryné Dr. Nagy Edit záróvizsga bizottsági elnökké történő megválasztása.
38/2012. (VII. 3.) KT hat.  Dr. Sándorfi György záróvizsga bizottsági elnökké történő megválasztása.
39/2012. (VII. 3.) KT hat.   a „Külügyi igazgatás” c. tárgy indítása.
40/2012. (VII. 3.) KT hat.  „Az ingatlan nyilvántartás a magánjog és a közjog határán” c. tárgy indítása.
41/2012. (VII. 3.) KT hat.  „A közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó peres és nemperes eljárások a polgári perrendtartás rendszerében” c. tárgy indítása.
42/2012. (VII. 3.) KT hat.  „Polgári eljárásjogi alapismeretek különös tekintettel a közigazgatási perekre” c. tárgy indítása.
43/2012. (VII. 3.) KT hat. „A közjog a magánjogban, avagy a közbeszerzés és a gazdasági élet viszonyai” c. tárgy indítása.
44/2012. (VII. 3.) KT hat.  „Alapfokú Önkormányzati Folyamatszervezési Gyakorlatok” c. tárgy indítása.
45/2012. (VII. 3.) KT hat.  „A polgármester és a jegyző a honvédelmi igazgatásban” c. tárgy indítása.
46/2012. (VII. 3.) KT hat.   a „Közigazgatási szaknyelvi kompetenciák fejlesztése a filmek világán keresztül” c. tárgy indítása.
47/2012. (VII. 3.) KT hat.  „Bevezetés a nemzetközi jogi angol nyelvbe 1” c. tárgy indítása.
48/2012. (VII. 3.) KT hat.  „A magyar közigazgatási szaknyelv a Magyary program tükrében” c. tárgy indítása.
49/2012. (VII. 3.) KT hat.   a Magyary Zoltán Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
50/2012. (VII. 3.) KT hat.  Együttműködés támogatása az Országgyűlés Hivatalával.
51/2012. (VII. 3.) KT hat.   Együttműködés támogatása a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával
52/2012. (VII. 3.) KT hat.   A Kari Tanács elfogadja, hogy a Józsi-Tóth Gergő Kollégiumi Ösztöndíj átadása az ünnepi KT ülésen kerüljön átadásra.
53/2012. (VII. 3.) KT hat.   a Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének támogatása.
54/2012. (VII. 3.) KT hat.  a Képzési és Kimeneteli Követelmények módosítása.
55/2012. (VII. 18.) KT hat.   A kari Tanács elfogadta az NKE és a MAG Zrt. között szakmai gyakorlat tárgyában kötendő megállapodást.
56/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja Prof. Dr. Patyi András közjogi intézetvezetői pályázatát.
57/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja Prof. Dr. Bukovics István közszervezési és szakigazgatási intézetvezetői pályázatát
58/2012. (VIII. 22.) KT hat.   A Kari Tanács támogatja Dr. Hazafi Zoltán életpálya és emberi erőforrás intézetvezetői pályázatát.
59/2012. (VIII. 22.) KT hat.   A Kari Tanács támogatja Dr. habil. Nemeslaki András e-Közszolgálat fejlesztési intézetvezetői pályázatát.
60/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja Prof. Dr. Takács Péter állam- és társadalomelméleti intézetvezetői pályázatát.
61/2012. (VIII. 22.) KT hat.   A Kari Tanács támogatja Prof. Dr. Török Gábor civilisztikai és nemzetgazdasági intézetvezetői pályázatát.
62/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja Dr. habil. Bordás Mária tudományos dékánhelyettesi pályázatát.
63/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja Dr. Vértesy László egyetemi docensi pályázatát.
64/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja Dr. Tóth Zoltán József egyetemi docensi pályázatát.
65/2012. (VIII. 22.) KT hat.   A Kari Tanács támogatja Rakonczai Éva gazdasági és műszaki igazgatói pályázatát
66/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács 2 kredit értékűre történő módosítással, valamint az irodalomjegyzék kiegészítésével támogatja a „Közigazgatási logisztika” c. tárgy indítását
67/2012. (VIII. 22.) KT hat.   A Kari Tanács támogatja „Mobil elektronikus igazgatásszervezés” c. tárgy tartalmának és elnevezésének módosítását
68/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács elfogadja a Kar Hajnóczy József Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát
69/2012. (VIII. 22.) KT hat.   A Kari Tanács támogatja az „Együttműködés-fejlesztés” c. tárgy indítását.
70/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja a „Szociálpszichológia” c. tárgy indítását
71/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja az „Embertan és ideológia a 20. században” c. tárgy indítását
72/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja az „Vallásismeret – Új vallási mozgalmak” c. tárgy indítását
73/2012. (VIII. 22.) KT hat.  A Kari Tanács elfogadja a Közigazgatás-tudományi Kar Hajnóczy József Kollégiumában és a Táncsics Mihály (bérelt) Kollégiumban fizetendő havi térítési, többletszolgáltatási, szállás és külön eljárási díjakat a 2012/2013. tanévre
74/2012. (IX. 17.) KT hat.  A Kari Tanács Magyary Zoltán Állam- és Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola megalapítását és az ezzel kapcsolatos akkreditációs eljárás megindítását.
75/2012. (IX. 17.) KT hat.   A Kari Tanács elfogadja a „Political Problems of Transition in Central Europe” c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítását az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben.
76/2012. (IX. 26.) KT hat.  A Kari Tanács támogatja Kánai Mariann idegen nyelvi intézetvezetői pályázatát.
77/2012. (X. 24.) KT hat. A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola megalapításának és az ezzel kapcsolatos akkreditációs eljárás megindításának támogatásáról
78/2012 (X. 30.) KT hat. Az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának támogatásáról
79/2012 (X. 30.) KT hat. a 2012/13. évi kollégiumi térítési díjak módosításának elfogadásáról
80/2012 (X. 30.) KT hat. „A közügyek politikaelmélete” című tárgy indításának elfogadása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben
81/2012 (X. 30.) KT hat. „A politikai tudás elmélete” című tárgy indításának elfogadása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben
82/2012 (X. 30.) KT hat. „Gondolkodási technikák és problémamegoldás a közszolgálatban” című tárgy indításának elfogadása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
83/2012 (X. 30.) KT hat. „Közszolgálati humán-controlling” című tárgy indításának elfogadása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
84/2012 (X. 30.) KT hat. A Kari Tanács ügyrendjének elfogadása
85/2012 (XII. 5.) KT hat. A Kari Tanács módosított ügyrendjének elfogadása
86/2012 (XII. 5.) KT hat. Az Ostrakon Szakkollégium megalapításának támogatása
87/2012 (XII. 5.) KT hat. „A szovjet-orosz államfejlődés és a posztszovjet államépítés” című tárgy indításának elfogadása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben
88/2012 (XII. 5.) KT hat. A „Demográfiai problémáink megoldási alternatívái” című tárgy indításának elfogadása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
89/2012 (XII. 5.) KT hat. A „Társadalomstatisztika” című tárgy indításának elfogadása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
90/2012 (XII. 5.) KT hat. Az „Angol B2 nyelvvizsga felkészítő” című tárgy indításának elfogadása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
91/2012 (XII. 5.) KT hat. A „Bevezetés a nemzetközi jogi angol nyelvbe 2.” című tárgy indításának elfogadása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
92/2012 (XII. 5.) KT hat. A „Bevezetés a jogi német szaknyelvbe ” című tárgy indításának elfogadása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
93/2012 (XII. 5.) KT hat. A „Felső haladó írott hivatalos kommunikáció (1)” című tárgy indításának elfogadása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
94/2012 (XII. 5.) KT hat. „A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei” című tárgy indításának elfogadása a Közjogi Intézetben
95/2012 (XII. 5.) KT hat. A „Többszintű kormányzás és európai területi együttműködés” című tárgy indításának elfogadása a Közjogi Intézetben
96/2012 (XII. 5.) KT hat. Az „Alkotmánybírósági praktikum” című tárgy indításának elfogadása a Közjogi Intézetben
97/2012 (XII. 5.) KT hat. A „Munkajog” című tárgy indításának elfogadása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
98/2012 (XII. 5.) KT hat. „Fejezetek a köz- és gazdaságpolitikai témaköréből” c. tantárgy indításának elfogadása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
99/2012 (XII. 5.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar minőségcéljainak elfogadása a 2012/2013. oktatási évre
100/2012. (XII. 18.) KT hat. Dr. Linder Viktória pályázatának első helyre sorolása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet docensi álláshelyére
101/2012. (XII. 18.) KT hat. Dr. Müller György pályázatának első helyre sorolása az Állam és Társadalomelméleti Intézet docensi álláshelyére
102/2012. (XII. 18.) KT hat. „Informatikai védelem a közigazgatásban” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása az E-Közszolgálati Fejlesztési Intézetben
103/2012. (XII. 18.) KT hat. „Az államtudományok alapjai” című tárgy indításának elfogadása az Állam- és Társadalomtudományi Intézetben
104/2012. (XII. 18.) KT hat. „A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai” című tárgy indításának elfogadása az Állam- és Társadalomtudományi Intézetben