A Kari Tanács 2013. évi határozatai

1/2013. (I. 15.) KT hat. Dr. habil. Nemeslaki András egyetemi tanári pályázatának támogatása
2/2013. (I. 15.) KT hat. A Kar új tanszéki struktúrájának kialakításának támogatása
3/2013. (I. 15.) KT hat. „A közigazgatás informatikai összefüggései és kérdései” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása az E-Közszolgálati Fejlesztési Intézetben
4/2013. (I. 15.) KT hat.  „Korrupció elleni küzdelem” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
5/2013. (I. 15.) KT hat. „Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
6/2013. (I. 15.) KT hat. „Összehasonlító közpolitika” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
7/2013. (I. 15.) KT hat.  „Bevezetés a közpolitikába” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
8/2013. (I. 15.) KT hat. „Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
9/2013. (I. 15.) KT hat. „Politikai kommunikáció” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
10/2013. (I. 15.) KT hat.  „Political Communication in the Information Society” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
11/2013. (I. 15.) KT hat. „Dráma-tréning” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
12/2013. (I. 15.) KT hat. „Intercultural Communication” című szabadon választható tárgy indításának elfogadása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
13/2013. (I. 29.) KT hat. A "Public and Non-profit Leadership in Globalizing World" c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indításának elfogadása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben
14/2013. (I. 29.) KT hat. A Sociology and Politics in Central Europe” c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indításának elfogadása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben
15/2013. (II. 12.) KT hat. Prof. Dr. Lentner Csaba tanszékvezetői pályázatának támogatása
16/2013. (II. 12.) KT hat. Prof. Dr. Török Gábor tanszékvezetői pályázatának támogatása
17/2013. (II. 12.) KT hat. Prof. Dr. Takács Péter tanszékvezetői pályázatának támogatása
18/2013. (II. 12.) KT hat. Prof. Dr. Egedy Gergely tanszékvezetői pályázatának támogatása
19/2013. (II. 12.) KT hat. Prof. Dr. Bukovics István tanszékvezetői pályázatának támogatása
20/2013. (II. 12.) KT hat. Dr. Hazafi Zoltán tanszékvezetői pályázatának támogatása
21/2013. (II. 12.) KT hat. Dr. Jenei Ágnes tanszékvezetői pályázatának támogatása
22/2013. (II. 12.) KT hat. Dr. Temesi István tanszékvezetői pályázatának támogatása
23/2013. (II. 12.) KT hat. Dr. Cserny Ákos tanszékvezetői pályázatának támogatása
24/2013. (II. 12.) KT hat. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának támogatása
25/2013. (II. 12.) KT hat. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat előterjesztett módosítását nem támogatja, további egyeztetéseket javasol
26/2013. (II. 12.) KT hat. A Kollégiumi Szabályzat elfogadása
27/2013. (II. 12.) KT hat. A „Regnáló gazdaságpolitikák” című szabadon választható tárgy indítása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
28/2013. (II. 26.) KT hat. Dr. Müller György részére egyetemi magántanári cím adományozásának támogatása
29/2013. (II. 26.) KT hat.  A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának támogatása
30/2013. (II. 26.) KT hat. A 2012. évi dékáni beszámoló elfogadása
31/2013. (III. 27.) KT hat. A gazdasági főigazgató 2012. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos beszámolójának elfogadása
32/2013. (III. 27.) KT hat. A Foglalkoztatási Szabályzat módosítása,  az Oktatási dékánhelyettesi észrevételek megfontolásának javaslata a Szenátus számára
33/2013. (III. 27.) KT hat. A Hajnóczy József Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
34/2013. (III. 27.) KT hat. Az Ostrakon Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
35/2013. (III. 27.) KT hat. A „Közös közszolgálati gyakorlat” című tantárgy félévközi regisztrációja és meghirdetése  a Kar mindkét BA szakjának valamennyi nappali tagozatos hallgatója számára, kötelezően választható tárgyként, 2 kredit értékkel.
36/2013. (III. 27.) KT hat. Javaslata a Szenátus részére  Dr. Imre Miklós szakfelelősi megbízatásának visszavonására és egyidejűleg Dr. Temesi István megbízására az igazgatás-szervező alapszak szakfelelősi teendőinek ellátására
37/2013. (III. 27.) KT hat. Javaslat a Szenátus részére  Dr. Imre Miklós szakfelelősi megbízatásának visszavonására és egyidejűleg Prof. Dr. Lentner Csaba megbízására a közigazgatási mesterképzési szak szakfelelősi teendőinek ellátására
38/2013. (IV. 16.) KT hat. Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának támogatása
39/2013. (IV. 16.) KT hat. A Foglalkoztatási Szabályzat módosításának támogatása
40/2013. (IV. 16.) KT hat. A Felvételi Szabályzat módosításának támogatása
41/2013. (IV. 16.) KT hat. A Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének c. szabályzat módosításának támogatása
42/2013. (IV. 16.) KT hat. A Minőségbiztosítási Szabályzat módosításának támogatása
43/2013. (IV. 16.) KT hat. Az Alumni Szabályzat elfogadásának támogatása
44/2013. (V. 7.) KT hat. A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola képzésének indításáról szóló szenátusi előterjesztés támogatásáról
45/2013. (V. 7.) KT hat. Az igazgatásszervező szak óra- és vizsgatervének módosításáról szóló szenátusi előterjesztés támogatásáról
46/2013. (V. 7.) KT hat. A nemzetközi igazgatási szak óra- és vizsgatervének módosításáról szóló szenátusi előterjesztés támogatásáról
47/2013. (V. 14.) KT hat. Dr. Halász Iván egyetemi tanári pályázatának támogatása
48/2013. (V. 14.) KT hat. Dr. Horváth Attila tanársegéd megválasztása a 2012/13. tanév kiváló oktatójának
49/2013. (V. 14.) KT hat. Dr. Sárközy Szabolcsot, Dr. Bárdi Lajost, Dr. Takács Albertet, Dr. Belényesi Emesét, Simon Balázst és Tóth Lászlót választja a fegyelmi testület tagjaivá
50/2013. (V. 14.) KT hat. Dr. Sárközy Szabolcsot, Dr. Bárdi Lajost, Dr. Takács Albertet, Dr. Belényesi Emesét, Simon Balázst és Tóth Lászlót választja a kártérítési testület tagjaivá
51/2013. (V. 14.) KT hat. az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a KTK tanszéki struktúrájának kialakítása
52/2013. (V. 14.) KT hat. a Törvényhozási kihívások a XXI. században c. szabadon választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
53/2013. (VI. 25.) KT hat. Dr. Horváth Attila egyetemi docensi kinevezésének támogatása
54/2013. (VI. 25.) KT hat. Dr. Horváth Attila Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszék vezetésére benyújtott pályázatának támogatása
55/2013. (VI. 25.) KT hat. Dr. Horváth Katalin Közszolgálati Informatika Tanszék vezetésére benyújtott pályázatának támogatása
56/2013. (VI. 25.) KT hat. Dr. Szakács Gábor egyetemi docensi pályázatának támogatása
57/2013. (VI. 25.) KT hat. Dr. Barna Attila egyetemi docensi pályázatának támogatása
58/2013. (VI. 25.) KT hat. Dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatának támogatása
59/2013. (VI. 25.) KT hat. A Kari Tanács Magyary Zoltán-emlékérmet adományoz Prof. Dr. Nemes Ferenc professzor emeritus részére, Pro Publico Bono kitüntetést adományoz Prof. Dr. Egedy Gergely egyetemi tanár és Tubákos Ádám testnevelő tanár részére, Kari Emlékplakettet adományoz Szabó Antal testnevelő tanár részére.
60/2013. (VI. 25.) KT hat. címzetes egyetemi docensi cím adományozása Papp István részére
61/2013. (VI. 25.) KT hat. a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadásának támogatásáról
62/2013. (VI. 25.) KT hat. A Foglalkoztatási Szabályzat módosításának támogatásáról
63/2013. (VI. 25.) KT hat. az Etikai Kódex elfogadásának támogatásáról
64/2013. (VI. 25.) KT hat. „A politikai tudás elmélete” és „A közügyek politikaelmélete” c. szabadon választható tantárgy tantárgyi programjának módosítása
65/2013. (VI. 25.) KT hat. „Az olasz állam- és politikai rendszer” c. szabadon választható tantárgy indítása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben
66/2013. (VI. 25.) KT hat. „Nemzetközi pénzügyek intézményrendszere” c. szabadon választható tantárgy indítása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
67/2013. (VI. 25.) KT hat. „Költségvetési folyamatok elemzése és ellenőrzése” c. szabadon választható tantárgy indítása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
68/2013. (VI. 25.) KT hat.  „Társadalombiztosítás pénzügyei” c. szabadon választható tantárgy indítása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
69/2013. (VI. 25.) KT hat. „Európai alkotmányjog” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben.
70/2013. (VI. 25.) KT hat. „Pénzügyi ágazatok igazgatása” c. szabadon választható, angol nyelvű tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
71/2013. (VI. 25.) KT hat. „Angol Cambridge IELTS Academic felkészítő” c. szabadon választható, angol nyelvű tantárgy indítása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
72/2013. (VI. 25.) KT hat. „Bevezetés a jogi szaknyelvbe II.” c. szabadon választható, német nyelvű tantárgy indítása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
73/2013. (VII. 9.) KT hat. Dr. Horváth Anett tanársegédi pályázatának támogatása
74/2013. (VII. 9.) KT hat. Dr. Koi Gyula tanársegédi pályázatának támogatása
75/2013. (VII. 9.) KT hat. Dr. Berta Judit adjunktusi pályázatának támogatása
76/2013. (VII. 9.) KT hat. Dr. Téglási András adjunktusi pályázatának támogatása
77/2013. (VII. 9.) KT hat. Dr. Pál Gábor adjunktusi pályázatának támogatása
78/2013. (VII. 9.) KT hat. az Alapító Okirat módosításának támogatása
79/2013. (VII. 9.) KT hat. a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
80/2013. (VII. 9.) KT hat. a Habilitációs Szabályzat módosítása
81/2013. (VII. 9.) KT hat. a Doktori Szabályzat módosítása annak szenátusi döntést követő napon történő hatálybaléptetésével
82/2013. (VII. 9.) KT hat. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
83/2013. (VII. 9.) KT hat. a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
84/2013. (VII. 9.) KT hat. a Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
85/2013. (VII. 9.) KT hat. „Alapjogok a közszolgálatban” c. kötelezően választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben.
86/2013. (VII. 9.) KT hat. „E-parlament modellek” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
87/2013. (VII. 9.) KT hat. „Szólásszabadság és médiaszabályozás” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
88/2013. (VII. 9.) KT hat.  „Oktatásigazgatás és oktatáspolitika” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
89/2013. (VII. 9.) KT hat.  „Közkapcsolatok” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
90/2013. (VII. 9.) KT hat. „Leadership for Change” c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
91/2013. (VII. 9.) KT hat. „Összehasonlító pártfinanszírozás” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
92/2013. (VII. 9.) KT hat. „Többszintű kormányzás és közigazgatás” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
93/2013. (VII. 9.) KT hat. „Vállalatirányítás – compliance (megfelelőség)” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
94/2013. (VII. 9.) KT hat. „Közszolgálati attitűd” c. szabadon választható tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
95/2013. (VII. 9.) KT hat.  „Magyar, mint idegen nyelv (kezdő)” c. szabadon választható tantárgy indítása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
96/2013. (VII. 9.) KT hat. „Önkormányzati integritás menedzsment - tréning” c. szabadon választható tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
97/2013. (VII. 9.) KT hat. „Korrupció-megelőzés és integritásmenedzsment a közigazgatásban” c. szabadon választható tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
98/2013. (VIII. 27.) KT hat. Prof. Dr. Szente Zoltán Alkotmányjogi Tanszék vezetésére benyújtott pályázatának támogatásáról
99/2013. (VIII. 27.) KT hat. Dr. Rolf Alter részére tiszteletbeli doktori cím adományozásának támogatásáról
100/2013. (VIII. 27.) KT hat. „Az infokommunikációs gazdaságtan vezetői kérdései” c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása az E-Közszolgálati Fejlesztési Intézetben
101/2013. (VIII. 27.) KT hat. „Fenntarthatósági szempontok a döntés-előkészítésben” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
102/2013. (VIII. 27.) KT hat. „Nemzetközi tudásmenedzsment gyakorlat a közszférában” című angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
103/2013. (IX.27.)KT hat. Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Dr. Balogh Zsolt részére
104/2013. (IX. 27.) KT hat. A közigazgatás-szervező alapképzési szak indításának támogatása
105/2013. (IX. 27.) KT hat. A közigazgatási mesterképzési szak indításának támogatása
106/2013. (XI. 19.) KT hat. Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
107/2013. (XI. 19.) KT hat. Az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának módosítása
108/2013. (XI. 19.) KT hat. Az Egyetem Felvételi Szabályzatának elfogadása
109/2013. (XI. 27.) KT hat. A Közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzési szak indításának támogatása a Vezető és Továbbképzési Intézetben
110/2013. (XI. 27.) KT hat. Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indításának támogatása a Vezető és Továbbképzési Intézetben
111/2013. (XI. 27.) KT hat. Az Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak indításának támogatása a Vezető és Továbbképzési Intézetben
112/2013. (XII. 17.) KT hat. Prof. Dr. Szente Zoltán intézetvezetői kinevezésének támogatása
113/2013. (XII. 17.) KT hat. Dr. Leitold Ferenc tanszékvezetői kinevezésének támogatása
114/2013. (XII. 17.) KT hat. Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina egyetemi docensi kinevezésének támogatása
115/2013. (XII. 17.) KT hat. Dr. Balogh-Békési Nóra egyetemi docensi kinevezésének támogatása
116/2013. (XII. 17.) KT hat. Dr. Szabó Szilvia egyetemi docensi kinevezésének támogatása
117/2013. (XII. 17.) KT hat. Dr. Vértesy László adjunktusi kinevezésének támogatása
118/2013. (XII. 17.) KT hat. Dr. Kriskó Edina adjunktusi kinevezésének támogatása
119/2013. (XII. 17.) KT hat. Dr. Hoppál Bulcsú adjunktusi kinevezésének támogatása
120/2013. (XII. 17.) KT hat. „Projekt menedzsment” c. szabadon választható tantárgy indítása az E-Közszogálati Fejlesztési Intézetben
121/2013. (XII. 17.) KT hat. „A szovjet típusú diktatúra alkotmány- és közigazgatástörténete Magyarországon” c. szabadon választható tantárgy indítása az Állam és Társadalomelméleti Intézetben
122/2013. (XII. 17.) KT hat. „Közép- és kelet-európai parlamentek” c. szabadon választható, angol nyelvű tantárgy indítása az Állam és Társadalomelméleti Intézetben
123/2013. (XII. 17.) KT hat. „Politikai és igazgatási kultúra” c. szabadon választható tantárgy indítása az Állam és Társadalomelméleti Intézetben
124/2013. (XII. 17.) KT hat. „Alkotmányjog-tudomány Magyarországon 1945 előtt” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
125/2013. (XII. 17.) KT hat. „A vallásszabadság, valamint az állam és az egyházak kapcsolatainak alapmodelljei összehasonlító perspektívában” c. szabadon választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
126/2013. (XII. 17.) KT hat. „A szervezetek imázsa” c. szabadon választható tantárgy indítása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
127/2013. (XII. 17.) KT hat. „Intézményi magatartás tényezői” c. szabadon választható tantárgy indítása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
128/2013. (XII. 17.) KT hat. „Vezetői számvitel” c. szabadon választható tantárgy indítása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben
129/2013. (XII. 17.) KT hat. „Kínai nyelv 6.” c. szabadon választható tantárgy indítása a Nemzetközi Intézetben