A Kari Tanács 2014. évi határozatai

1/2014. (I. 28.) KT hat. „Fejezetek a magyar büntetőjog-történet köréből” c. szabadon választható tantárgy indítása az Állam és Társadalomelméleti Intézetben
2/2014. (I. 28.) KT hat. „Közszolgálati etika és integritás menedzsment - tréning” c. angol nyelvű, szabadon választható tárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
3/2014. (I. 28.) KT hat. „Interkulturális kommunikáció - tréning” c. szabadon választható, német nyelvű tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
4/2014. (I. 28.) KT hat. „Kínai nyelvi társalgási gyakorlat 1.” c., szabadon választható tantárgy indítása a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központban
5/2014. (I. 28.) KT hat. „Kínai nyelvi társalgási gyakorlat 2.” c. szabadon választható tantárgy indítása a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központban
6/2014. (I. 28.) KT hat. „OTDK előkészítő szeminárium” c., szabadon választható tantárgy indítása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben
7/2014. (I. 28.) KT hat. „Jó kormányzás a gyakorlatban – a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés” c. szabadon választható tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetben
8/2014. (I. 28.) KT hat. „Önismeret és együttműködés a közszolgálatban” című, szabadon választható tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetben
9/2014. (I. 28.) KT hat. „Csoportépítés a közszolgálat működésében” című szabadon választható tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetben
10/2014.(II. 11.) KT hat. Dr. Printz János címzetes egyetemi tanári kinevezésének támogatása
11/2014.(II. 11) KT hat. Dr. Feik Csaba címzetes egyetemi docensi kinevezésének támogatása
12/2014.(II. 11) KT hat. Dr. Leitold Ferenc egyetemi docensi kinevezésének támogatása
13/2014.(II. 11) KT hat. "Francia Közszolgálat"című szabadon választható, francia nyelvű tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
14/2014. (II. 19) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014. évi költségvetéséről szóló szenátusi előterjesztés támogatása
15/2014.(II. 19) KT hat. A Felvételi Szabályzat módosításának támogatása
16/2014.(II. 19) KT hat. Az Alumni Szabályzat módosításának támogatása
17/2014.(III. 12)KT hat. A 2013. évi dékáni beszámoló elfogadása
18/2014.(III. 12.)KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg közötti együttműködési megállapodás megkötésének támogatása
19/2014. (III. 26.) KT hat. Dr. Horváth Attila intézetvezetői kinevezésének támogatása
20/2014. (III. 26) KT hat. Dr. Fejes Zsuzsanna tanszékvezetői kinevezésének támogatása
21/2014. (III. 26) KT hat. Prof. Dr. Halász Iván tanszékvezetői kinevezésének támogatása
22/2014. (III. 26) KT hat. Dr. Kaiser Tamás tanszékvezetői kinevezésének támogatása
23/2014. (IV. 2) KT hat. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
24/2014. (IV. 10.)KT hat. Dr. Krasznay Csaba adjunktusi kinevezésének támogatása
25/2014. (IV. 10.) KT hat. Dr. Szádeczky Tamás adjunktusi kinevezésének támogatása
26/2014. (IV. 10.) KT hat. Dr. Bujdosó András tanársegédi kinevezésének támogatása
27/2014. (IV. 10.) KT hat. Dr. Tebeli Izabella tanársegédi kinevezésének támogatása
28/2014. (V. 13.) KT hat. Dr. Molnár Attila egyetemi tanári kinevezésének támogatása
29/2014. (V. 13.) KT hat. Kalmár Viktória tanársegédi kinevezésének támogatása
30/2014. (V. 13.) KT hat. Dr. Szamel Katalin részére Magyary Zoltán emlékérem adományozása, valamint Mikola Katalin és Némethné Kárpáti Nóra részére Pro Publico Bono kitüntetés adományozása
31/2014. (V. 13.) KT hat. Törley Gábor tanársegéd megválasztása a 2013/14. tanév kiváló oktatójának
32/2014. (V. 13.) KT hat. Prof. Dr. Lentner Csaba delegálása az Egyetemi Tudományos Tanácsba
33/2014. (V. 13.) KT hat. Az NKE és a Magyarországi Francia Nagykövetség Kulturális és Együttműködési Osztálya közötti együttműködési megállapodás megkötésének támogatása
34/2014. (V. 13.) KT hat.  A "Közigazgatás-tudomány alapjai" című kötelező tantárgy tematikájának módosítása
35/2014. (V. 13.) KT hat. "Házassági és öröklési jog Magyarországon 1848 előtt" című szabadon választható tantárgy indítása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben 
36/2014. (VI. 03.) KT hat. Dr. Novoszáth Péter egyetemi docensi kinevezésének támogatása
37/2014. (VI. 03.) KT hat. Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docensi kinevezésének támogatása
38/2014. (VI. 03.) KT hat. Dr. Erdős Csaba tanársegédi kinevezésének támogatása
39/2014. (VI. 03.) KT hat.  Dr. Budai Balázst, Dr. Bordás Máriát, Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelkát, Dr. Takács Albertet, Mósa Tamást és Papp Gergőt választja a fegyelmi testület tagjává
40/2014. (VI. 03.) KT hat. Dr. Budai Balázst, Dr. Bordás Máriát, Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelkát, Dr. Takács Albertet, Mósa Tamást és Papp Gergőt választja a kártérítési testület tagjává
41/2014. (VI.03.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem AERTE-hez történő csatlakozásának támogatása
42/2014. (VI. 03.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem EGPA-hoz történő csatlakozásának támogatása
43/2014. (VI. 03.) KT hat. "Minőségi jogalkotás a közigazgatásban" c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
44/2014. (VI. 03.) KT hat.  "A területi államigazgatás fejlesztése" c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
45/2014. (VI. 03.) KT hat. "Economic Governance and Efficiency" c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
46/2014. (VI. 03.) KT hat. "Gazdasági kormányzás és hatékonyság" c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
47/2014. (VI. 03.) KT hat. "Gazdaság és közigazgatás" c. kötelező tantárgy felelősének Dr. Bordás Mária megválasztása
48/2014. (VI. 03.) KT hat. "New Challenges of Economic Governance" c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
49/2014. (VI. 03.) KT hat.  "A gazdasági kormányzás új kihívásai" c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
50/2014. (VI. 03.) KT hat. "Problem of weak and failed states' efficiency - public administrative and legal aspects, challenges perspectives and strategies" c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
51/2014. (VI. 03.) KT hat. "A gyenge és bukott államok hatékonysági problémái - igazgatási és jogi aspektusok, kihívások, perspektívák valamint stratégiák" c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
52/2014. (VI. 03.) KT hat. "Európai regionális politika és tagállami területfejlesztés" c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
53/2014. (VI. 03.) KT hat. "Urbanisztika - az integrált településfejlesztési stratégiák tervezése"c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
54/2014. (VI. 03.) KT hat. "Urbanisztika - az operatív városfejlesztés tervezése és eszköztára" c. szabadon választható tantárgy indítása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetben
55/2014. (VI. 03.) KT hat. "Introduction to Acadamic English" c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban
56/2014. (VI. 03.) KT hat. "Intercultural Awereness Training" c. angol nyelvű, szabadon választható tantárgy indítása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben
57/2014. (VI. 03.) KT hat.  "A választási eljárások elméleti és gyakorlati kérdései" c. kötelezően választható tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
58/2014. (VI. 30.) KT hat.  Prof. Dr. Vastag Gyula intézetvezetői pályázatának támogatása
59/2014. (VI. 30.) KT hat.  Dr. Fülöp Katalin tanszékvezetői pályázatának és egyetemi docensi kinevezésének támogatása
60/2014. (VI. 30.) KT hat.  Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatának támogatása
61/2014. (VI. 30.) KT hat.  Dr. Kun Attila egyetemi docensi pályázatának támogatása
62/2014. (VI. 30.) KT hat.  „Az USA alkotmányos rendszere” c. szabadon választható, angol nyelvű tantárgy indítása a Közjogi Intézetben
63/2014. (VII. 16.) KT hat.  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának támogatása
64/2014. (VII. 16.) KT hat.  A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának támogatása
65/2014. (VII. 16.) KT hat.  A Hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, valamint a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának és jogorvoslatának rendjéről szóló szabályzat elfogadásának támogatása
66/2014. (VII. 16.) KT hat.  Az Esélyegyenlőségi Szabályzat módosításának támogatása
67/2014. (VIII. 26.) KT hat.  A Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság (HTVSZÜB) elnökeként Dr. György István, oktatói tagjaként pedig Dr. Csáki Ilona megválasztása.
68/2014. (VIII. 26.) KT hat.  Az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság (EKÁVB) elnökeként Dr. Bárdi Lajos, oktatói tagjaiként pedig Dr. Belényesi Emese és Kovács Éva Margit megválasztása.
69/2014. (VIII. 26.) KT hat.  „A fasiszta államkormányzatok Európában” című, szabadon választható tárgy indítása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben.
70/2014. (VIII. 26.) KT hat.  A „Magyar politikatörténet a XX. század második felében” című, szabadon választható tárgy indítása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben.
71/2014. (VIII. 26.) KT hat.  A „Magyarország társadalomtörténete 1945 előtt” című, szabadon választható tárgy indítása az Állam- és Társadalomelméleti Intézetben.
72/2014. (IX. 16.) KT hat.  Az International Public Service Relations angol nyelvű mesterképzési szak indításának támogatása.
73/2014. (X.14.) KT hat. Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos kutatóprofesszori pályázatának támogatása.
74/2014. (X.14.) KT hat. Prof. Dr. Kiss György egyetemi tanári pályázatának támogatása.
75/2014. (X.14.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Tervének 2014-2015. évi időszakra szóló módosításának támogatása.
76/2014. (X.14.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának támogatása.
77/2014. (XI.25.) KT hat. Dr. Fejes Zsuzsanna tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pályázatának támogatása.
78/2014. (XI.25.) KT hat. A „Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége a közszolgálatban” című magyar nyelvű, kötelezően választható tárgy indításának támogatása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben.
79/2014. (XI.25.) KT hat. A Közigazgatás-tudományi Kar Tudományos Diákköri Szervezete ügyrendjének elfogadása.
80/2014. (XI.25.) KT hat. Az Oktatói munka hallgatói véleményezési rendszeréről szóló szabályzat módosításának támogatása.
81/2014. (XI.25.) KT hat. A Kari Tanács az Etikai Kódex és az Arculati Kézikönyv módosítását nem támogatja.
82/2014. (XI.25.) KT hat. A Munkavédelmi Szabályzat módosításának támogatása.
83/2014. (XII.05.) KT hat. Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanári pályázatának támogatása.
84/2014. (XII.05.) KT hat. Dr. Pallai Katalin egyetemi docensi pályázatának támogatása.
85/2014. (XII.05.) KT hat. Prof. Dr. Nemeslaki András központvezetői pályázatának támogatása.
86/2014. (XII.05.) KT hat. A „Közjog és szimbolika. Az állami és nemzeti szimbólumok alkotmányos jelentősége Közép-Európában” című kötelezően választott tárgy indításának támogatása az Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszékén.
87/2014. (XII.05.) KT hat. Az „Összehasonlító alkotmányjog –  olvasószeminárium” című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása a Közjogi Intézetben.
88/2014. (XII.05.) KT hat. A „Közigazgatás-elmélet olvasószeminárium” című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása a Közjogi Intézetben.
89/2014. (XII.05.) KT hat. Az „Összehasonlító közigazgatási jog olvasószeminárium” című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása a Közjogi Intézetben.
90/2014. (XII.05.) KT hat. A Kari Tanács az „Introduction to Anglo-Saxon Administrative Law” című angol nyelvű, szabadon választható tárgy indítását nem támogatja a Közjogi Intézetben.
91/2014. (XII.05.) KT hat. Az „International and comparative labour and public service law” című angol nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Életpálya és Emberei Erőforrás Intézetben.
92/2014. (XII.05.) KT hat. Az „Intercultural encounters in public service” című angol nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben.
93/2014. (XII.05.) KT hat. A „Beschäftigungspolitik, Arbeits- und Beamtenrecht in der Europäischen Union“ című német nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben.
94/2014. (XII.05.) KT hat. Az „European social and Labour Law and Principles of Public Service Law” című angol nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetben.
95/2014. (XII.05.) KT hat. A „Gazdálkodó szervezetek komplex elemzése” című szabadon választható tantárgy indításának támogatása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben.
96/2014. (XII.05.) KT hat. A „Statisztikai adatelemzés Excellel” című szabadon választható tantárgy indításának támogatása a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetben.
97/2014. (XII.05.) KT hat. „Az alkotmányjogi panasz fajtái és a befogadási eljárás az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében” című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása a Közjogi Intézetben.
98/2014. (XII.10.) KT hat. A „Speciális jogállású régiók igazgatása és a politikai közösségeik dilemmái” című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása a Közjogi Intézetben.
99/2014. (XII.10.) KT hat. A „Morustól Orwellig - az utópiák világa” című szabadon választható tárgy indításának támogatása az Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszéken.
100/2014. (XII.05.) KT hat. A Kari Tanács „A történeti alkotmány múltja, jelene és jövője” című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indítását nem támogatja a Közjogi Intézetben.
101/2014. (XII.05.) KT hat. A „Bevezetés a közigazgatás szaknyelvébe” (An Introduction Course into the Special Language of Public Administration in English) című angol nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban.
102/2014. (XII.05.) KT hat. A „Bevezetés a közigazgatás szaknyelvébe” (An Introduction Course into the Special Language of Public Administration in French) című francia nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Idegen Nyelvű és Szaknyelvi Központban.
103/2014. (XII.05.) KT hat. A „Bevezetés a közigazgatás szaknyelvébe” (An Introduction Course into the Special Language of Public Administration in German) című német nyelvű, szabadon választható tárgy indításának az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ.
104/2014. (XII.05.) KT hat. A „Bevezetés a közigazgatás szaknyelvébe” (An Introduction Course into the Special Language of Public Administration in Italian) című olasz nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban.
105/2014. (XII.05.) KT hat. A Hazai és nemzetközi támogatásmenedzsment és projektmenedzsment tárgyak tárgyfelelős változásának támogatása.
106/2014. (XII.05.) KT hat. A Közgazdaságtan I-II. tárgy előadás óraszám visszaállításának támogatása.
107/2014. (XII.10.) KT hat. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának támogatása.
108/2014. (XII.10.) KT hat. A Felvételi Szabályzat módosításának támogatása.