A Kari Tanács 2015. évi határozatai

1/2015. (I. 27.) KT hat.                                    A Közigazgatás-tudományi Kar Életpálya és Emberi Erőforrás Intézeten belül működő Emberi Erőforrás Gazdálkodási Kutatócsoport tanszékké alakításának támogatása.
2/2015. (I. 27.) KT hat. A „Poland's Foreign Policy after the EU Accession: Between Challenges of Further European Integration and Euroscepticism” című angol nyelvű, szabadon választható blokk szeminárium indításának támogatása a Közjogi Intézetben.
3/2015. (I. 27.) KT hat. „A történeti alkotmány múltja, jelene és jövője“ című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása a Közjogi Intézetben.
4/2015. (I. 27.) KT hat. A média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek és képzési programjának támogatása.
5/2015. (I. 27.) KT hat. A nemzetközi igazgatási alapképzési szak képzési programja módosításának támogatása.
6/2015. (II. 18.) KT hat. A Doktori Szabályzat módosításának támogatása.
7/2015. (II. 18.) KT hat. A Habilitációs Szabályzat módosításának támogatása.
8/2015. (II. 18.) KT hat. A Közigazgatás-tudományi Kar 2014. évi beszámolójának támogatása.
9/2015. (II. 18.) KT hat. Dr. Kolozsi Pál Péter egyetemi docensi pályázatának támogatása.
10/2015. (II. 18.) KT hat. A Kari Tanács támogatta az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési programjának módosítását.
11/2015. (II. 18.) KT hat. A Gazdálkodási Szabályzat módosításának támogatása.
12/2015. (II. 18.) KT hat. Az Alumni Szabályzat módosításának támogatása.
13/2015. (II. 18.) KT hat. A Kollégium Szabályzat módosításának támogatása.
14/2015. (II. 18.) KT hat. Az  Informatikai Biztonsági Szabályzat elfogadásának támogatása.
15/2015. (II. 18.) KT hat. A kari nyílt nap és az EDUCATIO kiállításról szóló beszámoló elfogadása.
19/2015. (III. 30.) KT hat. Prof. Dr. Kiss György Dékáni pályázatának támogatása.
20/2015. (III. 30.) KT hat. Prof. Dr. Kiss György jelölésének támogatása az Egyetemi Doktori Tanácsba.
21/2015. (III. 30.) KT hat. Prof. Dr. Nemeslaki András jelölésének támogatása az Egyetemi Doktori Tanácsba.
22/2015. (III. 30.) KT hat. A Minőségbiztosítási Szabályzat támogatása.
23/2015. (III. 30.) KT hat. Az Oklevél-elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat módosításának támogatása.
24/2015. (III. 30.) KT hat. A "Hivatali megjelenés és viselkedéskultúra" című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása a Közszervezési és Szakigazgatási Intézet Szakigazgatási és Önkormányzati Igazgatási Tanszékén.
25/2015. (III. 30.) KT hat. A "Jog, állam, dráma" című magyar nyelvű, szabadon választható tárgy indításának támogatása az Állam- és Társadalomelméleti Intézet Államelméleti és Politikatudományi Tanszékén.
26/2015. (IV. 28.) KT hat. A Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
27/2015. (IV. 28.) KT hat. Az Egyetem által adományozható címek, elismerések, kitüntetések és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
35/2015. (VI. 9.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, előterjesztés szerinti, beszámolójának támogatása.
36/2015. (VI. 9.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
37/2015. (VI. 23.) KT hat. A napirendi pontok és annak megtárgyalási sorrendjének jóváhagyása.
38/2015. (VI. 23.) KT hat. A titkos szavazáshoz felállított 3 tagú szavazatszámláló bizottság jóváhagyása.
39/2015. (VI. 23.) KT hat. Bana Katalin dékáni hivatalvezetői pályázatának támogatása.
40/2015. (VI. 23.) KT hat. Magyary Zoltán-emlékérem adományozása Prof. Dr. Tamás András professzor emeritusnak.
41/2015. (VI. 23.) KT hat. Pro Publico Bono kitüntetés adományozása Dr. Takács Albert főiskolai tanárnak.
42/2015. (VI. 23.) KT hat. A Kari Tanács ügyrendjének előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
43/2015. (VI. 23.) KT hat. A Neptun szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
44/2015. (VI. 23.) KT hat. Az Oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
45/2015. (VI. 23.) KT hat. A Hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslatnak a rendjéről szóló szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
46/2015. (VI. 23.) KT hat. Az Esélyegyenlőségi Szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
47/2015. (VI. 23.) KT hat. Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeinek és Képzési Programjának előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
48/2015. (VI. 23.) KT hat. A Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeinek és Képzési Programjának előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
49/2015. (VII. 7.) KT hat. A napirendi pontok és annak megtárgyalási sorrendjének jóváhagyása.
50/2015. (VII. 7.) KT hat. A titkos szavazáshoz felállított 3 tagú szavazatszámláló bizottság jóváhagyása.
51/2015. (VII. 7.) KT hat. Dr. Pál Gábor egyetemi docensi pályázatának támogatása.
52/2015. (VII. 7.) KT hat. A Választrási igazgatás szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeinek a Képzési Programjának előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
53/2015. (VIII. 31.) KT hat. A napirendi pontok és annak megtárgyalási sorrendjének jóváhagyása.
54/2015. (VIII. 31.) KT hat. A titkos szavazáshoz felállított 3 tagú szavazatszámláló bizottság jóváhagyása.
55/2015. (VIII. 31.) KT hat. Dr. Imre Miklós egyetemi docensi pályázatának támogatása.
56/2015. (VIII. 31.) KT hat. Dr.Péterfalvi Attila egyetemi docensi pályázatának támogatása.
57/2015. (VIII. 31.) KT hat. Az előterjesztésben foglaltak szerint a Közigazgatás-tudományi Kar közigazgatás-szervező alapképzési szak tanterv módosításának támogatása azzal a módosítási javaslattal, hogy az Államtani alapismeretek tantárgy tantárgyfelelőse Dr. Fejes Zsuzsanna helyett Dr. Szerletics Antal.
58/2015. (VIII. 31.) KT hat. A Közigazgatás-tudományi Kar közigazgatás-szervező alapképzési szak módosított tantervének 2015/2016. évi tanévtől kezdődő, felmenő rendszerben történő bevezetésének támogatása.
59/2015. (VIII. 31.) KT hat. Az előterjesztésben foglaltak szerint a Közigazgatás-tudományi Kar közigazgatási mesterképzési szak módosított tantervének támogatása.
60/2015. (VIII. 31.) KT hat. A Közigazgatás-tudományi Kar közigazgatási mesterképzési szak módosított tantervének 2015/2016. évi tanévtől kezdődő, felmenő rendszerben történő bevezetésének támogatása.
61/2015. (VIII. 31.) KT hat. Az előterjesztés szerinti tartalommal a Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményrendszerének (1. számú melléklet) és Képzési Programjának (2. számú melléklet) módosításának támogatása.
62/2015. (VIII. 31.) KT hat. Dr. Temesi István Közigazgatás-szervező alapképzési szak szakfelelősi megbízásának támogatása.
63/2015. (VIII. 31.) KT hat. Dr. Téglási András Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi megbízásának támogatása.
64/2015. (VIII. 31.) KT hat. A  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának támogatása.
65/2015. (VIII. 31.) KT hat. Az Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat módosításának támogatása.
66/2015. (IX. 29.) KT hat. A titkos szavazáshoz felállított 3 tagú szavazatszámláló bizottság jóváhagyása.
67/2015. (IX. 29.) KT hat. Dr. Bordás Mária egyetemi tanári pályázatának támogatása.
68/2015. (IX. 29.) KT hat. A Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
69/2015. (IX. 29.) KT hat. A Foglalkoztatási Szabályzat előterjesztés szerint tartalmának támogatása azzal a módosító javaslattal, hogy az óratartásra vonatkozó módosítása csak az NFtv. vonatkozó szabályainak átvezetését tartalmazza.
70/2015. (IX. 29.) KT hat. A Hallgatói Térítés és Juttatási Szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
71/2015. (IX. 29.) KT hat. A Kollégiumi Szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
72/2015. (IX. 29.) KT hat. Az Intézményfejlesztési terv (2015-2020) előterjesztés szerinti támogatása.
73/2015. (X. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatja, hogy a 2015/2016. tanévben az igazgatásszervező alapképzési szak III. évfolyamos, valamint a nemzetközi igazgatási alapszak III. évfolyamos hallgatói tanulmányi ösztöndíjainak megállapítása külön történjen.
74/2015. (X. 27.) KT hat. A titkos szavazáshoz felállított 3 tagú szavazatszámláló bizottság jóváhagyása.
75/2015. (X. 27.) KT hat. Dr. Vértesy László egyetemi docensi pályázatának támogatása.
76/2015. (X. 27.) KT hat. Dr. Takács Albert egyetemi docensi pályázatának támogatása.
77/2015. (X. 27.) KT hat. A Felvételi Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadásának támogatása.
78/2015. (X. 27.) KT hat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával összefüggésben egyes szabályzatok módosításának Szenátus általi elfogadásának támogatása.
79/2015. (XI. 10.) KT hat. Az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ központvezetői pályázatának véleményezése.
80/2015. (XI. 10.) KT hat. Az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ központvezetői pályázatának véleményezése.
81/2015. (XI. 17.) KT hat. A titkos szavazáshoz felállított 3 tagú szavazatszámláló bizottság jóváhagyása.
82/2015. (XI. 17.) KT hat. Dr. Peres Zsuzsanna tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pályázat támogatása.
83/2015. (XI. 17.) KT hat. Kristó Katalin tanársegéd jelölésének támogatása a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság (HTVSZÜB) kari bizottsági tagjára.
84/2015. (XI. 17.) KT hat. Az Információbiztonsági Tanszék, a Közszolgálati Informatikai Tanszék és a Technológiai és Innováció Kutatóközpont 2014/2015. tanévi beszámolójának elfogadása.
85/2015. (XII. 15.) KT hat. A titkos szavazáshoz felállított 3 tagú szavazatszámláló bizottság jóváhagyása.
86/2015. (XII. 15.) KT hat. Prof. Dr. Tózsa István egyetemi tanári pályázatának támogatása.
87/2015. (XII. 15.) KT hat. Dr. Sasvári Péter egyetemi docensi pályázatának támogatása.
88/2015. (XII. 15.) KT hat. Dr. Orbán Anna adjunktus megválasztásának támogatása a Kari Minőségügyi Bizottságba.
89/2015. (XII. 15.) KT hat. Dr. Szabó Máté Csaba adjunktus megválasztásának támogatása a Kari Minőségügyi Bizottságba.
90/2015. (XII. 15.) KT hat. Némethné Kárpáti Nóra mb. osztályvezető megválasztásának támogatása a Kari Minőségügyi Bizottságba.
91/2015. (XII. 15.) KT hat. A Kari Tanács elfogadta az előterjesztés szerinti mintatantervek módosítását. A módosításokat érintő mintatantervek:
   • a 2015/2016. tanévben kezdett közigazgatás-szervező alapképzési szak
   • a 2014/2015. tanévben kezdett közigazgatás-szervező alapképzési szak
   • a 2013/2014. tanévben kezdett igazgatásszervező alapképzési szak.
92/2015. (XII. 15.) KT hat. A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) feladatainak végrehajtásáról szóló szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
93/2015. (XII. 15.) KT hat. A Fegyelmi és kártérítési szabályzat előterjesztés szerinti módosításának támogatása.
94/2015. (XII. 15.) KT hat. A Közszervezési és Szakigazgatási Intézet 2014/2015. tanévi tanszéki beszámolóinak elfogadása.
95/2015. (XII. 15.) KT hat. Az Állam- és Társadalomelméleti Intézet 2014/2015. tanévi tanszéki beszámolóinak elfogadása.
96/2015. (XII. 22.) KT hat. A Kari Tanács elfogadta az előterjesztés szerinti mintatantervek módosítását.