A Kari Tanács 2016. évi határozatai

1/2016. (III. 9.) KT hat.   Kari Tanács támogatta Matthew D. Shank elnök (Marymount University) részére „Visiting Professor of the National University of Public Service” cím adományozását.
2/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Budai Balázs egyetemi docens megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testületének tagjaivá.
3/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Bordás Mária főiskolai tanár megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testületének tagjaivá.
4/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docens megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testületének tagjaivá.
5/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Takács Albert egyetemi docens megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testületének tagjaivá.
6/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta a Hallgatói Önkormányzat delegált tagjaként Mósa Tamás hallgató megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testületének tagjaivá.
7/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta a Hallgatói Önkormányzat delegált tagjaként Kosztrihán Dávid hallgató megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testületének tagjaivá.
8/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Budai Balázs egyetemi docens megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testületének tagjaivá.
9/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Bordás Mária főiskolai tanár megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testületébe.
10/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docens megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testületébe.
11/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Takács Albert egyetemi docens megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testületébe.
12/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Mósa Tamás hallgató megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testületébe.
13/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Kosztrihán Dávid hallgató megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testületébe.
14/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Parragh Bianka adjunktus kari minőségügyi megbízotti megválasztását.
15/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Schweitzer Gábor megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
16/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Iván Dániel megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
17/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Karácsonyiné Dr. Borbás Beatrix megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
18/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Kriskó Edina megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
19/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Győrfyné Kukoda Andrea megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
20/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Korom Ágoston tanársegéd megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
21/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Dr. Csapody Miklós tudományos munkatárs megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
22/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Kánai Mariann nyelvtanár megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
23/2016. (III. 9.) KT hat. Kari Tanács támogatta Kowalik Tamás nemzetközi főreferens megválasztását az Államtudományi és Közigazgatási Kar Minőségügyi Bizottságába.
24/2016. (IV. 12.) KT hat. Kari Tanács támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal az NKE 2015. évi költségvetési beszámolójának Szenátus általi elfogadását. 
25/2016. (IV. 12.) KT hat. Kari Tanács támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal az NKE 2016. évi intézményi költségvetésének Szenátus általi elfogadását. 
26/2016. (IV. 12.) KT hat. Kari Tanács támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal az Államtudományi és Közigazgatási Kar Tudományos Diákköri Szervezete Ügyrendjének módosítását. 
27/2016. (V. 10.) KT hat. Kari Tanács támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal az NKE Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-20) Szenátus általi elfogadását.
28/2016. (V. 10.) KT hat. Kari Tanács támogatta a Kar előterjesztés szerinti önértékelését és minőségfejlesztő programját. A Kari Tanács felhatalmazza a dékánt, hogy terjessze fel az önértékelést a Központi Akkreditációs Munkacsoporthoz.
29/2016. (V. 10.) KT hat. Kari Tanács támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal a Kollégiumi Szabályzat Szenátus általi elfogadását.
30/2016. (VI. 07.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Pro Publico Bono kitüntetés adományozását Dr. Szakács Gábor egyetemi docens részére.
31/2016. (VI. 07.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Pro Publico Bono kitüntetés adományozását Dr. Imre Miklós egyetemi docens részére. 
32/2016. (VI. 07.) KT hat. A Kari Tanács  támogatta Kari Tanács Dicsérő Oklevél adományozását Böszörményi Balázs hallgató részére. 
33/2016. (VI. 07.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Kar Kiváló Oktatója cím adományozását Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docens részére.
34/2016. (VI. 07.) KT hat. A Kari Tanács az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
35/2016. (VI. 07.) KT hat. A Kari Tanács az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosításának Szenátus általi elfogadását.
36/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Dr. Budai Balázst, hogy tagként részt vegyen az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának munkájában
37/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Prof. Dr. Kiss Lászlót, hogy tagként részt vegyen az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának munkájában.
38/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Prof. Dr. Pálné Kovács Ilonát, hogy tagként részt vegyen az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának munkájában
39/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Prof. Dr. Patyi Andrást, hogy tagként részt vegyen az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának munkájában
40/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Dr. Peres Zsuzsannát, hogy tagként részt vegyen az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának munkájában
41/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Prof. Dr. Tózsa Istvánt, hogy tagként részt vegyen az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának munkájában
42/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Prof. Dr. Verebélyi Imrét, mint elnök részt vegyen az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsának munkájában
43/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Dr. Kaiser Tamás intézetvezetői pályázatát az Államelméleti és Kormányzástani Intézetbe
44/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Dr. Budai Balázs intézetvezetői pályázatát a Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézetbe
45/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Prof. Dr. Halász Iván intézetvezetői pályázatát az Alkotmányjogi Intézetbe
46/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Dr. Hazafi Zoltán intézetvezetői pályázatát az Emberi Erőforrás Intézetbe
47/2016. (VI. 21.) KT hat. A Kari Tanács támogatta Prof. Dr. Nemeslaki András intézetvezetői pályázatát az Elektronikus Közszolgálati Intézetbe
48/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Dr. Bajnai László tudományos főmunkatársi pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézetébe.
49/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Dr. Orbán Balázs András tanársegédi pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézetébe.
50/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia tanársegédi pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézetébe.
51/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással nem támogatta Dr. Szita Mónika Éva tanársegédi pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézetébe.
52/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Prof. Dr. Kiss György egyetemi tanár államtudományi osztatlan mesterképzési szak szakfelelősi megbízását.
53/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár közigazgatási mesterképzési szak szakfelelősi megbízását.
54/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak indítását.
55/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással egyetértett a közigazgatási mesterképzési szak tantervi felülvizsgálatával.
56/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta az Egyetemi Közös Modul tárgyak az előterjesztésben szereplő tanóraszámoknak megfelelő átdolgozását és betervezését.
57/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta, hogy az Egyetemi Közös Közszolgálati Gyakorlat az államtudományi képzési terület alapképzési szakjain tanuló végzős hallgatók részére legyen kötelezően teljesítendő, kritériumkövetelményként meghatározva.
58/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
59/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását.
60/2016. (VI. 28.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta az Egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendje című szabályzat módosítását.
61/2016. (VII. 12.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta dr. Orbán Balázs András (részmunkaidős) tanársegédi kinevezését.
62/2016. (VII. 12.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia (részmunkaidős) tanársegédi kinevezését.
63/2016. (VII. 12.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással nem támogatta dr. Szita Mónika Éva (részmunkaidős) tanársegédi kinevezését.
64/2016. (VII. 12.) KT hat. a.) A Kari Tanács nyílt szavazással elfogadta az intézményakkreditációs önértékelés keretében a Kar által készített önértékelést.
b.) A Kari Tanács nyílt szavazással felhatalmazta az Egyetem Rektorát, hogy az elfogadott intézményakkreditációs kötetet a Szenátus elé terjessze és azon a különböző kari önértékelések közötti összhang megteremtése érdekében a kisebb, a lényegi tartalmat nem érintő módosításokat átvezesse.
65/2016. (VII. 12.) KT hat. a.) A Kari Tanács nyílt szavazással elfogadta a programakkreditációs önértékelés keretében a Kar által készített önértékelést.
b.) A Kari Tanács nyílt szavazással felhatalmazta az Egyetem Rektorát, hogy az elfogadott programakkreditációs kötetet a Szenátus elé terjessze és azon a különböző kari önértékelések közötti összhang megteremtése érdekében a kisebb, a lényegi tartalmat nem érintő módosításokat átvezesse.
66/2016. (VII. 12.) KT hat. a.) A Kari Tanács nyílt szavazással felhatalmazta az Egyetem Rektorát, hogy az elfogadott programakkreditációs kötetet a Szenátus elé terjessze és azon a különböző kari önértékelések közötti összhang megteremtése érdekében a kisebb, a lényegi tartalmat nem érintő módosításokat átvezesse.
b.) A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a KÖFOP 2.1.2 – VEKOP 15 kódszámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt Támogatási Szerződésének megkötését.
67/2016. (VIII.29.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással támogatta Dr. Horváth Attila egyetemi tanári pályázatát.
68/2016. (VIII.29.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással az 1. helyen támogatta dr. Nagy Barna Krisztina tanársegédi pályázatát a Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetébe.
69/2016. (VIII.29.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással az 1. helyen támogatta dr. Gyergyák Ferenc mesteroktatói pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézetébe.
70/2016. (VIII.29.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztésben foglaltak szerint – elfogadta a közigazgatás-szervező alapképzési szakon a szabadon választható tárgyak körének módosítását. A módosítások a Szenátus és Fenntartói Testület jóváhagyását követően a 2016/2017. tanév II. félévétől lépnek hatályba.
71/2016. (IX.06.) KT hat. A Kari Tanács – elektronikus szavazással – 26 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 
72/2016. (IX.06.) KT hat. A Kari Tanács – elektronikus szavazással – 27 igen szavazattal támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 
73/2016. (IX.06.) KT hat. A Kari Tanács – elektronikus szavazással – 27 igen szavazattal támogatta A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 
74/2016. (IX.06.) KT hat. A Kari Tanács – elektronikus szavazással – 26 igen és 1 nem szavazat mellett támogatta az Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 
75/2016. (X.04.) KT hat. A Kari Tanács – titkos szavazással – 18 igen és 1 nem szavazat mellett támogatta Prof. Dr. Török Gábor részére Professor Emeritus cím adományozását és a javaslat Szenátus elé terjesztését.
76/2016. (X.04.) KT hat. A Kari Tanács – titkos szavazással – 19 igen és 0 nem szavazat mellett támogatta Dr. Kaiser Tamás a Közigazgatási Mesterképzési Szak európai és nemzetközi közigazgatási szakirány szakirányfelelősévé történő kinevezését.
77/2016. (X.04.) KT hat. A Kari Tanács – titkos szavazással – 19 igen és 0 nem szavazat mellett támogatta Dr. Hazafi Zoltán a Közigazgatási Mesterképzési Szak közigazgatási vezető szakirány szakirányfelelősévé történő kinevezését.
78/2016. (X.04.) KT hat. A Kari Tanács – nyílt szavazással – támogatta a Kari Képzésfejlesztési Tanács létrehozását.
79/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta dr. Kristó Katalin adjunktusi kinevezését.
80/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 2 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Jávor András felterjesztését tiszteletbeli doktori (doctori honoris causa) címre.
81/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Kovács Árpád felterjesztését tiszteletbeli doktori (doctori honoris causa) címre.
82/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Gönczi Gabriella megválasztását a Kari Minőségügyi Bizottság tagjává.
83/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Ary Ildikó megválasztását a Kari Minőségügyi Bizottság tagjává.
84/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 1érvénytelen szavazattal támogatta Podholiczki Evelin megválasztását a Kari Minőségügyi Bizottság tagjává.
85/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással, 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016-2020-as időszakra szóló Minőségfejlesztési Programját, valamint annak a Szenátus elé terjesztését.
86/2016. (X.25.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással, 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 2016. évi Kari Minőségcélok előterjesztés szerinti megfogalmazását.
87/2016. (XI.29.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 11 igen, 15 nem és 2 érvénytelen szavazattal nem támogatta Prof. Dr. Papp Tekla az Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet intézetvezetői kinevezését.
88/2016. (XI.29.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. habil. Szmodis Jenő docensi pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Államelméleti és Kormányzástani Intézetébe.
89/2016. (XII.06.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Tózsa István az Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézet intézetvezetői kinevezését.
90/2016. (XII.06.) KT hat. A Kari Tanács egyetértett az Államtudományi és Közigazgatási Karon egy új jogtörténeti intézet létrehozásával. Tartózkodott azonban az intézet neve, valamint kutatási portfóliója tekintetében.  Annak az ajánlásának adott hangot, hogy tisztázni kell a leendő Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet és az Állam- és jogtörténeti Intézet, valamint az Államelméleti és Kormányzástani Intézet kutatási és oktatási portfólióját. Az előterjesztésről a Kari Tanács nyílt szavazással határozott, a szavazat végeredménye 4 igen, 0 nem, 19 tartózkodás.
91/2016. (XII.06.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának és Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának előterjesztés szerinti módosításait.
92/2016. (XII.06.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. habil. Szmodis Jenő docensi pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Államelméleti és Kormányzástani Intézetébe.
93/2016. (XII.21.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. habil. Horváth Attila az Államtudományi és Közigazgatási Kar Állam- és Jogtörténeti Intézet intézetvezetői kinevezését.

 

A Közigazgatás-tudományi Kar Kari Tanácsának határozatai

A Kari Tanács 2016. évi határozatai

97/2016. (I. 19.) KT hat.             Kari Tanács elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának a Közigazgatás-tudományi Kart érintő változásait.
98/2016. (I. 28.) KT hat. A napirendi pontok és annak megtárgyalási sorrendjének jóváhagyása.
99/2016. (I. 28.) KT hat. Kari Tanács elfogadta a Kari Tanács Ügyrendjének előterjesztés szerinti módosításait.
100/2016. (I. 28.) KT hat. Kari Tanács elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Tudományos Diákköri Szervezet Ügyrendjének előterjesztés szerinti módosítását.
101/2016. (I. 28.) KT hat. Kari Tanács elfogadta a Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet, az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet, valamint a Közjogi Intézet 2014/2015. évi tanszéki beszámolóit.
102/2016. (I. 28.) KT hat. Kari Tanács elfogadta a Közigazgatás-tudományi Kar dékánjának 2015. évi beszámolóját.