A Kari Tanács 2017. évi határozatai

1/2017. (I.17.) KT hat. A Kari Tanács elektronikus szavazással, 25 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar közigazgatás-szervező alapképzés adóigazgatási szakirányának elindítását.
2/2017. (I.17.) KT hat. A Kari Tanács elektronikus szavazással, 21 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti módosításokat az alábbi szabályzatokban és támogatta azok Szenátus elé terjesztését.
a)      Szervezeti és Működési Szabályzat
b)     A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának Választási Szabályzata
c)     A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi Szabályzata
d)     A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
e)     A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
f)      A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Szabályzata
g)     A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata
h)     A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Szabályzata
i)       Az Esélyegyenlőségi Szabályzat
j)       A Foglalkoztatási Szabályzat
k)     Szabályzat a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról
l)       Az Informatikai Biztonsági Szabályzat
3/2017. (I.17.) KT hat. A Kari Tanács elektronikus szavazással, 21 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal elfogadta a Felvételi Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását és támogatja annak Szenátus elé terjesztését.
4/2017. (II.14.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 14 igen, 10 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Korom Ágoston az Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet adjunktusi kinevezését.
5/2017. (II.14.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Gregóczki Etelka részére az Egyetem Kiváló Oktatója cím adományozását.
6/2017. (II.14.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a tanulmányi ösztöndíjak szakirányok szerinti megállapítását.
7/2017. (II.14.) KT hat. A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
8/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 16 igen, 6 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Budai Béla részére a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.
9/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Kalotay Balázs részére a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.
10/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Keszthelyi Ilona részére a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.
11/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Hazafi Zoltán a Fegyelmi Bizottságba történő megválasztását.
12/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Bordás Mária a Fegyelmi Bizottságba történő megválasztását.
13/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Borbás Beatrix a Fegyelmi Bizottságba történő megválasztását.
14/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Darázs Lénárd a Fegyelmi Bizottságba történő megválasztását.
15/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Hazafi Zoltán a Kártérítési Bizottságba történő megválasztását.
16/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Bordás Mária a Kártérítési Bizottságba történő megválasztását.
17/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Borbás Beatrix a Kártérítési Bizottságba történő megválasztását.
18/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Darázs Lénárd a Kártérítési Bizottságba történő megválasztását.
19/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Hazafi Zoltán az Egyetemi Fegyelmi Bizottságba történő delegálását.
20/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Bordás Mária az Egyetemi Fegyelmi Bizottságba történő delegálását.
21/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Borbás Beatrix az Egyetemi Kártérítési Bizottságba történő delegálását.
22/2017. (III.07.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Darázs Lénárd az Egyetemi Kártérítési Bizottságba történő delegálását.
23/2017. (III.21.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Kis Norbert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztására benyújtott pályázatát.
24/2017. (III.21.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 2016. évi beszámolóját.
25/2017 (III.28.) KT hat.   A Kari Tanács - elektronikus szavazással – 25 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.
26/2017 (IV.04.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.
27/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 16 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Orosz Lajos a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ Minőségirányítási Főosztály főosztályvezetői pályázatát.
28/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Szervezeti és Működési Rendjét.
29/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak előterjesztés szerint módosított Képzési Programját.
30/2017 (IV.11.) KT hat.   a)      A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményrendszerét és Képzési Programját, egyhangúlag támogatta továbbá a szakirányú továbbképzési szak létesítését.
b)     A Kari Tanács titkos szavazással, 16 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Fejlesztéspolitikai Szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. habil Nyikos Györgyi egyetemi docens megbízását.
31/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak módosított Képzési és Kimeneti Követelményrendszerét és Képzési Programját.
32/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 16 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár megbízását.
33/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak módosított Képzési Programját.
34/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 16 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Hazafi Zoltán egyetemi docens megbízását.
35/2017 (IV.11.) KT hat.   a)      A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményrendszerét és Képzési Programját, támogatja továbbá a szakirányú továbbképzési szak létesítését.
b)     A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens megbízását.
36/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak módosított Képzési Programját.
37/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 16 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta a Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Karácsonyiné Dr. Borbás Beatrix adjunktus megbízását.
38/2017 (IV.11.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak módosított Képzési és Kimeneti Követelményrendszerét és Képzési Programját.
39/2017 (IV.11.) KT hat.   a)      A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Szociális szakügyintéző szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményrendszerét és Képzési Programját, támogatja továbbá a szakirányú továbbképzési szak létesítését.
b)     A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Szociális szakügyintéző szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Kristó Katalin adjunktus megbízását.
40/2017 (V.2.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 17 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koi Gyula az Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézetébe (Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet) benyújtott tudományos főmunkatársi pályázatát.
41/2017 (V.2.) KT hat.   a)                 A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Máthé Gábor részére a Professor Emeritus cím adományozását.
b)                 A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Nemes Ferenc részére a Professor Emeritus cím adományozását.
c)                 A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Tamás András részére a Professor Emeritus cím adományozását.
42/2017 (V.2.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. habil. Budai Balázs szakfelelősi megbízását a Közigazgatás-szervező alapképzési szakon.
43/2017 (V.2.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Peres Zsuzsanna szakfelelősi megbízását a Közigazgatási mesterképzési szakon.
44/2017 (V.30.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. habil. Nyikos Györgyi intézetvezetői pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézetében.
45/2017 (V.30.) KT hat.   A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Lentner Csaba intézetvezetői pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Közpénzügyi Kutatóintézetében.
46/2017 (V.30.) KT hat.   a)      A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testülete tagjává választotta Mósa Tamás hallgatót.
b)     A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag az Államtudományi és Közigazgatási Kar Fegyelmi Testülete tagjává választotta Schmidt Martin hallgatót.
c)     A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testülete tagjává választotta Mósa Tamás hallgatót.
d)     A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kártérítési Testülete tagjává választotta Schmidt Martin hallgatót.
47/2017 (V.30.) KT hat.   a)     A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Egedy Gergely személyének Szenátus elé terjesztését az Egyetemi Doktori Tanács testületébe.
b)     A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Hajdú József személyének Szenátus elé terjesztését az Egyetemi Doktori Tanács testületébe.
c)     A Kari Tanács titkos szavazással, 19 igen, 4 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Papp Tekla személyének Szenátus elé terjesztését az Egyetemi Habilitációs Bizottság testületébe.
d)     A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Szabó István személyének Szenátus elé terjesztését az Egyetemi Tudományos Tanács testületébe.
48/2017 (VI.07.) KT hat.   a)     A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2017/2018. tanévben induló, továbbá a 2015/2016. tanévben indult tantervének előterjesztés szerinti módosítását.
b)     A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 1 nem szavazattal támogatta Dr. habil. Budai Balázs egyetemi docens szakirányfelelősi megbízását a Közigazgatás-szervező alapképzési szak Általános igazgatási szakirányon.
49/2017 (VI.07.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a Közigazgatási mesterképzési szak 2017/2018. tanévben induló, továbbá a 2015/2016. tanévben indult tantervének előterjesztés szerinti módosítását.
50/2017 (VI.07.) KT hat.   A Kari Tanács nyílt szavazással - az előterjesztésben foglalt tartalommal - támogatta az Államtudományi osztatlan mesterképzési szak tantervét.
51/2017 (VI.07.) KT hat.   a)     A Kari Tanács nyílt szavazással támogatta a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak indítását.
b)     A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 3 nem szavazattal támogatta Dr. habil. Nyikos Györgyi egyetemi docens szakfelelősi megbízását a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szakon.
52/2017 (VII. 11.) KT hat.   a)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 26 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Téglási András egyetemi docensi pályázatát.
b)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 26 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docensi pályázatát.
c)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 26 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. habil. Pókecz Kovács Attila egyetemi docensi pályázatát.
53/2017. (VII.11.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 26 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal az 1. helyen támogatta Szakács Édua tanársegédi kinevezését.
54/2017. (VII.11.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 26 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Kaiser Tamás intézetvezető egyetemi docens részére a Magyary Zoltán-emlékérem adományozását.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Lapsánszky András tanszékvezető egyetemi docens részére a Magyary Zoltán-emlékérem adományozását.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Halász Iván egyetemi tanár részére a Pro Publico Bono kitüntetés adományozását.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag támogatta Deák Veronika hallgató részére Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozását.
e) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag támogatta Ludányi Dávid hallgató részére Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozását.
55/2017. (VII.11.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatja a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága, valamint az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság  Államtudományi és Közigazgatási Karon működő kari bizottsága tagjainak megbízása megszűnését.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az Államtudományi és Közigazgatási Karon
a HTVSZÜB tagjaként:
egyhangúlag Dr. György István mesteroktatót (elnök),
22 igen, 5 nem és 0 érvénytelen szavazattal Iván Dániel tanársegédet,
26 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal Garab Anna hallgatót,
egyhangúlag Petrezselyem Nóra hallgatót.
az EKÁVB tagjaként:
26 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal Dr. Méhes Tamás adjunktust (elnök)
egyhangúlag Dr. Kovács Éva Margit adjunktust
egyhangúlag Dr. Horváth Anett tanársegédet
26 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal Böszörményi Balázs hallgatót
javasolja megbízni a Szenátus határozatának keltétől számított három évre.
56/2017. (VII.11.) KT hat.   A Kari Tanács az Államtudományi és Közigazgatási Kar Szervezeti és Működési Rendjét az előterjesztésben foglaltak szerint egységes szerkezetben elfogadta.
57/2017. (VII.11.) KT hat.   a)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – 26 igen, 1 nem szavazattal támogatta a Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2017/2018. tanévben induló, továbbá a 2015/2016. tanévben indult ajánlott tantervének módosítását.
b)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – 26 igen, 1 nem szavazattal támogatta a Közigazgatási mesterképzési szak 2017/2018. tanévben induló, továbbá a 2015/2016. tanévben indult ajánlott tantervének módosítását.
58/2017. (VII.11.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
59/2017. (VII.11.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta az Egyetem nappali munkarendű alapképzései, valamint az államtudományi osztatlan mesterképzés ajánlott tanterveinek módosítását, az Elsősegélynyújtás c. kurzus kritériumkövetelményként történő bevezetését. 
60/2017. (VII.11.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Stratégiáját.
61/2017. (VIII.29.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Merkovity Norbert adjunktusi kinevezését.
62/2017. (VIII.29.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Bányász Péter tanársegédi kinevezését.
63/2017. (VIII.29.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatta Orbók Ákos tanársegédi kinevezését.
64/2017. (VIII.29.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságban Mósa Tamás, valamint 25 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta dr. Széki Aletta megbízásának megszűnését.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot és a Doktorandusz Önkormányzatot együttesen képviselő Kosztrihán Dávid, valamint 25 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a foglalkoztatottak érdekképviseletét ellátó dr. Széki Aletta megbízását, a Szenátusi határozat keltétől számított három évre.
65/2017. (VIII.29.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdett hallgatókra is.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat módosítását.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdett hallgatókra is, valamint a módosítással megállapított, illetve módosított kollégiumi elhelyezéssel összefüggő térítési díjakat a 2017/2018. tanévtől kell alkalmazni.
66/2017. (IX.12.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint elektronikus szavazással támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A módosítások a Fenntartói Testület jóváhagyását követően az előterjesztésben foglaltak szerint lépnek hatályba.
67/2017. (IX.12.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal elektronikus szavazással támogatta a Kollégiumi Szabályzat módosítását. A módosítások a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
68/2017. (X.17.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) elismerő cím adományozását Prof. Dr. Szendrő Péter részére.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta címzetes egyetemi docens elismerő cím adományozását Dr. Kádár Krisztián részére.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem szavazattal támogatta Kisgergely István részére címzetes egyetemi docens elismerő cím adományozását.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztés szerint támogatta az Egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását.
69/2017. (X.17.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzat módosítását.
70/2017. (X.17.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonsági Szabályzatának Fenntartói Testület elé terjesztését.
71/2017. (X.17.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta, hogy a legalább 3,51 korrigált ösztöndíjindexű hallgatók legjobb teljesítményt nyújtó 50%-a számára kerüljön létszámarányosan az ösztöndíjkeret felosztásra szakok illetve szakirányok szerint két tizedesjegyre differenciáltan.
72/2017. (XI.14.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ igazgatói pozíciójára Klotz Balázs pályázatát.
73/2017. (XI.14.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ, Továbbképzés-szervezési Főosztály, Szakirányú Továbbképzési Osztály osztályvezetői pozíciójára Waltner Vanda pályázatát.
74/2017. (XI.14.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ, Minőségirányítási Főosztály, Programminősítési Osztály osztályvezetői pozíciójára Kovácsné Lencz Adrienn Éva pályázatát.
75/2017. (XI.14.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen, 1 nem szavazattal támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ, Továbbképzés-szervezési Főosztály, Ügyfélszolgálati Osztály osztályvezetői pozíciójára Hagya Andrea pályázatát.
76/2017. (XI.14.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatát.
77/2017. (XII.5.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal elektronikus szavazással támogatta a Felvételi Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba, és azt első alkalommal a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.
78/2017. (XII.5.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 3 nem szavazattal támogatta Dr. habil. Pókecz Kovács Attila egyetemi tanári pályázatát.
79/2017. (XII.5.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 3 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökeként Prof. Dr. Munk Sándor helyett Prof. Dr. Papp Tekla megválasztását, 2018. augusztus 1-ig szóló mandátummal.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Habilitációs Bizottságban az Államtudományi és Közigazgatási Kar kari képviselőjeként Prof. Dr. Jakab Éva helyett Prof. Dr. Horváth Attila megválasztását, 2018. augusztus 1-ig szóló mandátummal.
80/2017. (XII.5.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit és Képzési Programját, támogatta továbbá a szakirányú továbbképzési szak létesítését (Képzési és Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásba vételét).
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 nem szavazattal támogatta a Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. habil. Boros Anita egyetemi docens megbízását.
81/2017. (XII.5.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit és Képzési Programját; támogatta továbbá a szakirányú továbbképzési szak létesítését (Képzési és Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásba vételét).
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Bajnok Andrea adjunktus megbízását.
82/2017. (XII.5.) KT hat.   a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit és Képzési Programját, támogatta továbbá a szakirányú továbbképzési szak létesítését (Képzési és Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásba vételét).
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Hutkai Zsuzsanna adjunktus megbízását.
83/2017. (XII.12.) KT hat.   1. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A módosítások a Fenntartói Testület jóváhagyását követő napon lépnek hatályba azzal, hogy a Szabályzat módosítással megállapításra kerülő 27. §-a, valamint az 54. § (1) bekezdés d) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
2. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat és a Habilitációs Szabályzat módosítását. A módosítások a Fenntartói Testület jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
3. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta az alábbi szabályzatok módosítását. A módosítások 2018. január 1-jén lépnek hatályba.
a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat,
b) Szabályzat a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről,
c) Az NKE hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata,
d) Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat,
e) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat,
f) Kollégiumi szabályzat.
84/2017. (XII.12.) KT hat.   Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információátadási Szabályzatát.