A Kari Tanács 2018. évi határozatai

 

1/2018. (I.16.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen, 2 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Jakab Éva intézetvezetői pályázatát.
2/2018. (I.16.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Kelemen Miklós adjunktusi pályázatát.
3/2018. (I.16.) KT hat. I. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar
a.) közigazgatás-szervező alapképzési szak tantervének módosítását;
b.) államtudományi mesterképzési szak tantervének módosítását;
c.) közpolitika és közgazdálkodás mesterképzési szak tantervének módosítását;
d.) a közigazgatási mesterképzési szak tantervének módosítását.
II. A módosított tantervek a Fenntartói Testület jóváhagyását követően a 2017. szeptember 1-től beiratkozott hallgatókra is vonatkoznak.
4/2018. (I.23.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
5/2018. (II.13.) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságában Dr. György István tagi és elnöki megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Méhes Tamás megbízását a Bizottság tagjaként és elnökeként;
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottságban Dr. Méhes Tamás tagi és elnöki megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Téglási András megbízását a Bizottság tagjaként és elnökeként;
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kovács Éva Margit tagi megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Szádeczky Tamás megbízását a Bizottság tagjaként.
6/2018. (II.13.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elfogadta az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 2017. évről szóló beszámolóját.
7/2018. (II.13.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa megvitatta és támogatta az EUA IEP - Európai Egyetemek Szövetségének külső értékeléséhez készült önértékelési jelentést.
8/2018. (III.6) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Petrovics Zoltán adjunktusi pályázatát.
9/2018. (III.6) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal támogatta Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanár megválasztását az Egyetemi Tudományos Tanács tagjává, 2021. március 12-ig szóló mandátummal.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Halász Iván egyetemi tanár megválasztását az Egyetemi Tudományos Tanács tagjává, 2021. március 12-ig szóló mandátummal.
10/2018. (III.6) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság kari delegáltjaként Dr. Gregóczki Etelka tagi megbízásának megszűnését, és helyette - 2018. március 19. napjától számított három évre - Elblingerné Kiss Cecília megbízását.
11/2018. (III.6) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Szabályzat módosítását.
12/2018. (III.6) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Közbeszerzési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak megszüntetését.
13/2018. (III.6) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magna Charta Universitatumhoz történő csatlakozását.
14/2018. (III.27) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Téglási András oktatási dékánhelyettesi pályázatát.
15/2018. (III.27) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Kristó Katalin dékáni hivatalvezetői pályázatát.
16/2018. (III.27) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 21 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Szádeczky Tamás egyetemi docensi pályázatát.
17/2018. (III.27) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Minőségügyi Bizottság tagjaként Dr. Peres Zsuzsanna megbízásának meghosszabbítását 2021. március 28-ig szóló mandátummal.
18/2018. (III.27) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 nem szavazattal Prof. Dr. Bordás Máriát delegálta az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba.
19/2018. (III.27) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Hazafi Zoltán megbízását 2018. április 15. napjától számított egy évre.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Prof. Dr. Bordás Mária megbízását 2018. április 15. napjától számított egy évre.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Bódi Stefánia megbízását 2018. április 15. napjától számított egy évre.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Karácsonyiné Dr. Borbás Beatrix megbízását 2018. április 15. napjától számított egy évre.
20/2018. (III.27) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Hazafi Zoltán egyetemi docenst 2018. március 28. napjától számított egy évre.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Prof. Dr. Bordás Mária egyetemi tanárt 2018. március 28. napjától számított egy évre.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Karácsonyiné Dr. Borbás Beatrix adjunktust 2018. március 28. napjától számított egy évre.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2018. március 28. napjától számított egy évre.
e) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Garab Anna hallgatót 2018. március 28. napjától számított egy évre.
f) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Schmidt Martin hallgatót 2018. március 28. napjától számított egy évre.
g) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Hazafi Zoltán egyetemi docenst 2018. március 28. napjától számított egy évre.
h) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Prof. Dr. Bordás Mária egyetemi tanárt 2018. március 28. napjától számított egy évre.
i) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Karácsonyiné Dr. Borbás Beatrix adjunktust 2018. március 28. napjától számított egy évre.
j) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2018. március 28. napjától számított egy évre.
k) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Apró Richárd hallgatót 2018. március 28. napjától számított egy évre.
l) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Schmidt Martin hallgatót 2018. március 28. napjától számított egy évre.
21/2018. (III.27) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint 19 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletét képező organogram módosítását. A módosítások a Fenntartói Testület jóváhagyását követően, 2018. június 30-ával lépnek hatályba.
22/2018. (IV.17) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit és Képzési Programját; támogatta továbbá a szakirányú továbbképzési szak létesítését (Képzési és Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásba vételét).
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen, és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Imre Miklós egyetemi docens megbízását.
23/2018. (IV.17) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Kiberbiztonsági mesterképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit.
24/2018. (V. 22) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Novák Attila tudományos főmunkatársi pályázatát.
25/2018. (V. 22) KT hat. a)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta az Adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását.
b)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Péterfalvi Attila egyetemi docens megbízását.
c)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta a Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását.
d)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Győrfyné Dr. Kukoda Andrea adjunktus megbízását.
e)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta a Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak indítását.
f)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. habil. Budai Balázs Benjámin egyetemi docens megbízását.
g)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Klotz Péter megbízását.
26/2018. (V. 22) KT hat. a)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak tantervének elfogadását.
b)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta az Államtudományi osztatlan mesterképzési szak, a Közigazgatási mesterképzési szak, a Közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tanterve módosításának elfogadását, amely a 2018/19. tanévre felvett nappali tagozatos hallgatókra vonatkozóan felmenő rendszerben lép hatályba.
c)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta Közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervének szakmai gyakorlatra vonatkozó módosítása elfogadását. 
d)     Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta az Államtudományi mesterképzési szak tantárgymódosításának elfogadását.
27/2018. (VI.19.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Antal Zsolt egyetemi docensi pályázatát.
28/2018. (VI.19.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem szavazattal támogatta a tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) elismerő cím adományozását Prof. Dr. Kun Miklós részére.
29/2018. (VI.19.) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docens elismerő cím adományozását Dr. Gazsó L. Ferenc részére.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem támogatta a címzetes egyetemi docens elismerő cím adományozását Dr. Kovács Ibolya részére. 
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docens elismerő cím adományozását Dr. Potje László részére.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docens elismerő cím adományozását Dr. Révész Balázs részére.
e) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 21 igen és 2 nem szavazattal támogatta a magántanári cím adományozását Dr. Zupkó Gábor részére.
30/2018. (VI.19.) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem szavazattal támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetés adományozását Dr. György István részére.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemért Emlékérem kitüntetés adományozását Dr. Tóth Zoltán József részére.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemért Emlékérem kitüntetés adományozását Vágóné Gáspár Judit részére.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Rektori Kitüntető Oklevél adományozását Koltányi Gergely részére.
e) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 20 igen és 3 nem szavazattal támogatta a Rektori Kitüntető Oklevél adományozását Dr. Koi Gyula részére.
31/2018. (VI.19.) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Dr. Péterfalvi Attila részére.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Lőrincz Lajos-emlékgyűrű adományozásáról Dr. Imre Miklós részére.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Pro Publico Bono kitüntetés adományozásáról Dr. Hazafi Zoltán részére.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Pro Publico Bono kitüntetés adományozásáról Bene Erika részére.
e) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 21 igen és 2 nem szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Juhász Lilla Mária részére.
f) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Imhof Viktória részére.
g) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 21 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Kolostyák Kamilla részére.
h) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Benedek Fanni részére.
i) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Molnár Zsófia részére.
j) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Zrínyi Anna részére.
32/2018. (VI.19.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa 2023. augusztus 1-ig szóló mandátummal, titkos szavazással, 22 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár megválasztását az Egyetemi Doktori Tanács tagjává.
33/2018. (VII.10.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak módosított képzési programját.
34/2018. (VII.10.) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatokról szóló szabályzatot. A szabályzat a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szabályzata a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
e) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
f) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Habilitációs Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
g) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
h) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Alumni Szabályzatot, egyúttal támogatta, hogy hatályát veszti a Szenátus 55/2013. (IV. 17.) számú határozatával elfogadott Alumni Szabályzat. A módosítás a Szenátus általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
i) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzat módosítását. A módosítás a Szenátus általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
35/2018. (IX.18.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 20 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia adjunktusi pályázatát.
36/2018. (IX.18.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Horváth Attila adjunktusi pályázatát.
37/2018. (IX.18.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 21 igen és 1 nem szavazattal támogatta dr. Szántai Adrienn főosztályvezetői pályázatát.
38/2018. (IX.18.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság Államtudományi és Közigazgatási Karon működő bizottságában Dr. Horváth Anett megbízásának megszűnését, és helyette – a bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Pongrácz Alex megbízását.
39/2018. (IX.18.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Prof. Dr. Lentner Csaba megbízását.
40/2018. (IX.18.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal − támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
A jelen módosítással megállapított, illetve módosított térítési díjakat a 2018/19. tanévtől kell alkalmazni. A kollégiumi elhelyezéssel összefüggő térítési díjak esetén a jelen módosítás hatálybalépését megelőző, a jelen módosítással megállapítottól eltérő, magasabb összegű, 2018/19. tanévre vonatkozó hallgatói befizetések esetén a különbözetet a térítési díj megfizetésének következő esedékességi alkalmával az érintett hallgató számára jóvá kell írni, amennyiben az nem lehetséges, azt a hallgató részére a jelen módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.
41/2018. (X.16.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 21 igen és 3 érvénytelen szavazattal támogatta a Professor Emeritus cím – 2018. december 10-i hatállyal történő – adományozását Prof. Dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagy részére.
42/2018. (XI.20.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatát.
43/2018. (XI.20.) KT hat. a)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta a Kiberbiztonsági mesterképzési szak indítását. A szakindítás kérelmét a szak létesítésének és képzési és kimeneti követelményeinek az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről szóló kormányrendeletben történő kihirdetésétől számított 30 napon belül az Egyetem benyújtja az Oktatási Hivatalba.
b)      Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Kiberbiztonsági mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. habil. Szádeczky Tamás egyetemi docens megbízását.
44/2018. (XI.20.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgaközpont és Vizsgarendszer akkreditációját.
45/2018. (XII.17.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 21 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. habil. Boros Anita intézetvezetői pályázatát
46/2018. (XII.17.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Nagy Zsuzsanna kabinetvezetői pályázatát.
47/2018. (XII.17.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi Szabályzatának módosítását. A módosítást első alkalommal a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.