A Kari Tanács 2018. évi határozatai

1/2018. (I.16.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen, 2 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Prof. Dr. Jakab Éva intézetvezetői pályázatát.
2/2018. (I.16.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Kelemen Miklós adjunktusi pályázatát.
3/2018. (I.16.) KT hat. I. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar
a.) közigazgatás-szervező alapképzési szak tantervének módosítását;
b.) államtudományi mesterképzési szak tantervének módosítását;
c.) közpolitika és közgazdálkodás mesterképzési szak tantervének módosítását;
d.) a közigazgatási mesterképzési szak tantervének módosítását.
II. A módosított tantervek a Fenntartói Testület jóváhagyását követően a 2017. szeptember 1-től beiratkozott hallgatókra is vonatkoznak.
4/2018. (I.23.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással, az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
5/2018. (II.13.) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságában Dr. György István tagi és elnöki megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Méhes Tamás megbízását a Bizottság tagjaként és elnökeként;
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottságban Dr. Méhes Tamás tagi és elnöki megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Téglási András megbízását a Bizottság tagjaként és elnökeként;
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kovács Éva Margit tagi megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Szádeczky Tamás megbízását a Bizottság tagjaként.
6/2018. (II.13.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elfogadta az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 2017. évről szóló beszámolóját.
7/2018. (II.13.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa megvitatta és támogatta az EUA IEP - Európai Egyetemek Szövetségének külső értékeléséhez készült önértékelési jelentést.