A Kari Tanács 2019. évi határozatai

 

1/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Erős Nóra osztályvezetői pályázatát.
2/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság kari delegáltjaként – 2019. február 1-től számított három évre – dr. Németh Adrienn megbízását.
3/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar Ügyrendjét.
4/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendje” című szabályzatot. A Szabályzat a fenntartó általi jóváhagyást követő napon, a 47. §-a 2019. július 1-jén lép hatályba. ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. január 26-i ülésén hozott, 8/2012. számú határozatával elfogadott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat.