A Kari Tanács 2019. évi határozatai

1/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Erős Nóra osztályvezetői pályázatát.
2/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság kari delegáltjaként – 2019. február 1-től számított három évre – dr. Németh Adrienn megbízását.
3/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar Ügyrendjét.
4/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendje” című szabályzatot. A Szabályzat a fenntartó általi jóváhagyást követő napon, a 47. §-a 2019. július 1-jén lép hatályba. ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. január 26-i ülésén hozott, 8/2012. számú határozatával elfogadott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat.
5/2019. (III. 5.) KT hat. a.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tanterve „A záróvizsga” című pontjának módosítását.
b.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar szakjain új tantárgyfelelősök személyét.
c.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar szakjain kivezetésre kerülő tantárgyak tantervekből történő törlését.
6/2019. (III. 5.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak módosított képzési és kimeneti követelményeit, illetve képzési programját.
7/2019. (III. 5.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítását.
8/2019. (III. 5.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a „Szabályzat a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról” című szabályzatot. A Szabályzat a Fenntartói jóváhagyást követő napon lép hatályba.
9/2019. (III. 26.) KT hat. a.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Hazafi Zoltán megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
b.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Boros Anita megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
c.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen, és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Bódi Stefánia megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
d.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
10/2019. (III. 26.) KT hat. a.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2019. március 28. napjától számított egy évre.
b.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 nem szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Méhes Tamás adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
c.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Szalai András adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
d.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Pongrácz Alex adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
e.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen, és 2 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Pávkovics Máté hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
f.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Szekeres Balázs hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
g.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Barna Attila egyetemi docenst 2019. március 28. napjától számított egy évre.
h.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bathó Gábor tanársegédet 2019. március 28. napjától számított egy évre.
i.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Szalai András adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
j.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Pongrácz Alex adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
k.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 2 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Pávkovics Máté hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
l.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Szekeres Balázs hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
11/2019. (III. 26.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elfogadta az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 2018. évről szóló beszámolóját.
12/2019. (IV. 23.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az összesített listán szereplő oktatók Kiváló Oktató elismerésre történő jelölését.
13/2019. (IV. 23.) KT hat. a) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tanterve „A záróvizsga” című pontjának módosítását.
b) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tanterve „A záróvizsga” című pontjának, valamint a szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseinek módosítását.
c) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa támogatta a záróvizsgára vonatkozó új szabályok alkalmazását az Államtudományi és Közigazgatási Kar kifutó mesterszakjain a 2018/2019. tanév nyári záróvizsga-időszakában, vagy az azt követően záróvizsgázó hallgatók esetében.
d) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak új tantárgyfelelőseinek személyét.
14/2019. (V. 28.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Barta Judit egyetemi docensi pályázatát.
15/2019. (V. 28.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Foglalkoztatási Szabályzatot. A Szabályzat a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba.
16/2019. (V. 28.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa - az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2019. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem Ideiglenes Szenátusa 94/2012. számú határozatával elfogadott szabályzat. Tekintettel arra, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az általa hatályon kívül helyezett szabályzattal összefüggésben nem tartalmaz olyan rendelkezést, amelyet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott felmenő rendszerben kell alkalmazni, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot a hatálybalépésének időpontjában hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókra is alkalmazni kell.
17/2019. (V. 28.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatot. A Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 2019. július 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem Ideiglenes Szenátusa 20/2011. számú határozatával elfogadott szabályzat. A Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatot a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Amennyiben azonban az a hallgató számára előnyösebb, a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatot a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
18/2019. (V. 28.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa - az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzatot (a továbbiakban: HJKER). A HJKER 2019. július 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 95/2014. (VII. 16.) számú határozatával elfogadott szabályzat. A HJKER-t a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A hallgató kérelmére azonban, amennyiben az a hallgató számára előnyösebb, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.