A Kari Tanács 2019. évi határozatai

 

 

1/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Erős Nóra osztályvezetői pályázatát.
2/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság kari delegáltjaként – 2019. február 1-től számított három évre – dr. Németh Adrienn megbízását.
3/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar Ügyrendjét.
4/2019. (I. 29.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendje” című szabályzatot. A Szabályzat a fenntartó általi jóváhagyást követő napon, a 47. §-a 2019. július 1-jén lép hatályba. ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. január 26-i ülésén hozott, 8/2012. számú határozatával elfogadott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat.
5/2019. (III. 5.) KT hat. a.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tanterve „A záróvizsga” című pontjának módosítását.
b.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar szakjain új tantárgyfelelősök személyét.
c.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Közigazgatási Kar szakjain kivezetésre kerülő tantárgyak tantervekből történő törlését.
6/2019. (III. 5.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak módosított képzési és kimeneti követelményeit, illetve képzési programját.
7/2019. (III. 5.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítását.
8/2019. (III. 5.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a „Szabályzat a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról” című szabályzatot. A Szabályzat a Fenntartói jóváhagyást követő napon lép hatályba.
9/2019. (III. 26.) KT hat. a.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Hazafi Zoltán megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
b.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Boros Anita megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
c.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen, és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Bódi Stefánia megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
d.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2019. április 15. napjától számított egy évre.
10/2019. (III. 26.) KT hat. a.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2019. március 28. napjától számított egy évre.
b.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 nem szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Méhes Tamás adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
c.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Szalai András adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
d.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Pongrácz Alex adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
e.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen, és 2 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Pávkovics Máté hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
f.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Szekeres Balázs hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
g.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Barna Attila egyetemi docenst 2019. március 28. napjától számított egy évre.
h.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bathó Gábor tanársegédet 2019. március 28. napjától számított egy évre.
i.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Szalai András adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
j.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Pongrácz Alex adjunktust 2019. március 28. napjától számított egy évre.
k.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 2 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Pávkovics Máté hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
l.) Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 25 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Szekeres Balázs hallgatót 2019. március 28. napjától számított egy évre.
11/2019. (III. 26.) KT hat. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa elfogadta az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 2018. évről szóló beszámolóját.