A Kari Tanács tagjai

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Tanácsának tagjai

Szavazati jogú tagok

Ssz. Név Szavazásra jogosultság alapja
1. Prof. Dr. Kis Norbert Dékán, hivatalból tag
2. Dr. Kaiser Tamás Dékánhelyettes, hivatalból tag
3. Dr. habil. Téglási András Dékánhelyettes, hivatalból tag
4. Dr. habil. Boros Anita Intézetvezető, hivatalból tag
5. Dr. habil. Budai Balázs Intézetvezető, hivatalból tag
6. Farkasné Dr. Gasparics Emese Kutatóintézet vezető, hivatalból tag
7. Prof. Dr. Halász Iván Intézetvezető, hivatalból tag
8. Dr. Hazafi Zoltán Intézetvezető, hivatalból tag
9. Prof. Dr. Horváth Attila Intézetvezető, hivatalból tag
10. Klotz Balázs Igazgató, hivatalból tag
11. Prof. Dr. Lentner Csaba Kutatóintézet vezető, hivatalból tag
12. Dr. habil. Nyikos Györgyi  Intézetvezető, hivatalból tag
13. Prof. Dr. Papp Tekla Intézetvezető, hivatalból tag
14. Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila Intézetvezető, hivatalból tag
15. Dr. Sasvári Péter Intézetvezető, hivatalból tag
16. Prof. Dr. Tózsa István Intézetvezető, hivatalból tag
17. Prof. Dr. Egedy Gergely választás alapján tag
18. Dr. Faragóné Sebeszta Katalin választás alapján tag
19. Dr. Horváth Attila választás alapján tag
20. Dr. Jenei Ágnes választás alapján tag
21. Dr. Orbán Anna választás alapján tag
22. Dr. Szabó Máté Csaba választás alapján tag
23. Prof. Dr. Vastag Gyula választás alapján tag
24. Schmidt Martin HÖK elnök, hivatalból tag
25. Apró Richárd HÖK delegált tag
26. Aszalós Regina HÖK delegált tag
27. Garab Anna HÖK delegált tag
28. Horváth Virág HÖK delegált tag
29. Pávkovics Máté HÖK delegált tag
30. Szabó Ákos HÖK delegált tag
31. Szekeres Balázs HÖK delegált tag

Tanácskozási jogú tagok

Ssz. Név Tagság alapja
1. Erős Nóra Tanulmányi Osztály, osztályvezető
2. Genda Noémi Ostrakon Szakkollégium elnöke
3. Katona Klára GH Kari Gazdálkodási Iroda, irodavezető
4. Prof. Dr. Kiss György Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője
5. Kolostyák Kamilla Magyary Zoltán Szakkollégium elnöke
6. Dr. Kristó Katalin dékáni hivatalvezető
7.  Nagy Gábor Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, főigazgató
8. Prof. Dr. Bukovics István Professzor emeritus
9. Prof. Dr. Makó Csaba Professzor emeritus
10. Prof. Dr. Máthé Gábor Professzor emeritus
11. Prof. Dr. Nemes Ferenc Professzor emeritus
12. Prof. Dr. Tamás András Professzor emeritus 
13. Prof. Dr. Török Gábor Professzor emeritus
14. Kóczán András Főosztályvezető, Miniszterelnökség