Minőségbiztosítás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és tudományos teljesítménéynek, szakmai színvonalának növelése érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet, amely hozzájárul az oktatás, a kutatásfejlsztés és a kiegészítő tevékenységek, valamint az intézményi irányítás magas színvonalú ellátásához és folyamatos tökéletesítéséhez.

A Kar minőségbiztosítási rendszerének folyamatos működését a dékán biztosítja és az általa kijelölt tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (minőségügyi vezető) felelős a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért. A dékán és a tudományos dékánhelyettes (minőségügyi vezető) munkáját szakmailag a kari minőségügyi megbízott támogatja, az operatív végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátására a dékán kari minőségügyért felelős munkatársat bíz meg.

Az egyetemi minőségbiztosítás felügyeletét az Egyetemi Minőségügyi Bizottság (EMÜBI), a kari minőségbiztosítás tevékenység felügyeletét a Kari Minőségügyi Bizottság (KMB) látja el. 

Minőségügyi organogram