Dékáni Hivatal

Bemutatkozás

A Dékáni Hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának szervezeti egysége, a Kar működését, a dékán munkáját és a döntéshozó testületeket segítő, előkészítő és végrehajtó kari igazgatási szervezet.

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai a következők:

  • a Kar vezetéséhez rendelt feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szervezési és igazgatási támogatás;
  • a Kari Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése, a Kari Tanács üléseinek tervezése, előkészítésük koordinálása, a kari tanácsi előterjesztések, határozatok tárolása, a kari tanácsi döntések végrehajtásával kapcsolatos koordinációs és végrehajtási tevékenység végzése (Jogi és Igazgatási Osztály);
  • a Kar szabályozásainak előkészítése, elkészült szabályozások véleményezése; a Kar szabályozási környezetének vizsgálata, szükség esetén javaslattétel a módosításokra; részvétel az új egyetemi szabályzatok, utasítások, illetőleg ezek módosításai tervezeteinek véleményezésében a Kar feladatai szempontjából (Jogi és Igazgatási Osztály);
  • ellátja a Humán-erőforrás Irodával való kapcsolattartási feladatokat humánigazgatási ügyekben, az egyetemi humánpolitika keretei közötti kari humánpolitikai támogatást, személyügyekben – különösen a projektek ügyében – szervezési, fejlesztési feladatokat, közreműködik a hallgatói karrierszolgáltatások fejlesztésében (Humánszolgáltatási Osztály);
  • felelős a Kar nemzetközi mobilitási és egyéb nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatainak szervezéséért a Nemzetközi Kapcsolatok Irodával együttműködve a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes irányításával (Nemzetközi Osztály);
  • közreműködik a kari informatikai, üzemeltetési, pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatok szervezésében a központi szervezetek (Gazdasági Hivatal, Informatikai Igazgatóság) szakmai irányításával;
  • a kari rendezvények és kommunikáció szervezése (Jogi és Igazgatási Osztály);
  • a dékáni titkársági feladatok ellátása (Jogi és Igazgatási Osztály).

 

Dékáni Hivatal munkatársai

Dr. Kristó Katalin
dékáni hivatalvezető
Iroda: Oktatási Központ 501. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20241
E-mail: kristo.katalin@uni-nke.hu

Szarvas Márk
szakreferens, projekt szakmai fejlesztő
Iroda: Oktatási Központ 507. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20130
E-mail: szarvas.mark@uni-nke.hu

Antal Gabriella Karlivna
referens
Iroda: Oktatási Központ 356. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20452
E-mail: antal.gabriella.karlivna@uni-nke.hu

Varga Lívia
oktatási referens
Iroda: Oktatási Központ 355. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20321
E-mail: varga.livia@uni-nke.hu

 

Humánszolgáltatási Osztály

Andrási Mónika
mb. osztályvezető
Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20309
E-mail: andrasi.monika@vtki.uni-nke.hu

Bogdány Marcell
projekt szakmai referens

Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20309
E-mail: bogdany.marcell@vtki.uni-nke.hu

Gérné Bajka Krisztina Éva
projekt szakmai referens

Iroda: Iroda épület 409. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20348
E-mail: bajka.krisztina@vtki.uni-nke.hu

Pete Anita
projekt szakmai koordinátor

Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20309
E-mail: pete.anita@vtki.uni-nke.hu

Rózsa Erika
személyügyi szakreferens

Iroda: Iroda épület 410. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20335
E-mail: rozsa.erika@vtki.uni-nke.hu

 

Jogi és Igazgatási Osztály

Dr. Kárpáti Janka Judit
mb. osztályvezető, jogi főreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20874
E-mail: karpati.janka.judit@uni-nke.hu

Dr. Bukor Éva Mónika
jogi referens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20736
E-mail: bukor.eva.monika@uni-nke.hu

Erdey Edit
titkársági referens
Iroda: Oktatási Központ 358. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20194
E-mail: erdey.edit@uni-nke.hu

Kovács Milán
titkársági referens
Iroda: Oktatási Központ 502. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20122
E-mail: kovacs.milan@uni.nke.hu

Dr. Szemere Brigitta
jogi referens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20213
E-mail: szemereb@uni-nke.hu

Tódor Mónika
szakreferens
Iroda: Oktatási Központ 358. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20721
E-mail: todor.monika@uni-nke.hu

Tóthné Reszegi Beatrix
titkársági főreferens
Iroda: Oktatási Központ 502. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20181
E-mail: reszegi.betti@uni-nke.hu

 

Nemzetközi Osztály

Veres Erzsébet
mb. osztályvezető
Iroda: Oktatási Központ 420. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20417
E-mail: veres.erzsebet@uni-nke.hu

Szilágyi Bettina
nemzetközi referens
Iroda: Oktatási Központ 418. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20179
E-mail: szilagyi.bettina@uni-nke.hu

Nyitvatartás: h-cs 9-16.00, p 9-13.00