Dékáni Hivatal

Bemutatkozás

A Dékáni Hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának szervezeti egysége, a Kar működését, a dékán munkáját és a döntéshozó testületeket segítő, előkészítő és végrehajtó kari igazgatási szervezet.

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai a következők:

  • a Kar vezetéséhez rendelt feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szervezési és igazgatási támogatás;
  • a Kari Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése, a Kari Tanács üléseinek tervezése, előkészítésük koordinálása, a kari tanácsi előterjesztések, határozatok tárolása, a kari tanácsi döntések végrehajtásával kapcsolatos koordinációs és végrehajtási tevékenység végzése (Jogi és Igazgatási Osztály);
  • a Kar szabályozásainak előkészítése, elkészült szabályozások véleményezése; a Kar szabályozási környezetének vizsgálata, szükség esetén javaslattétel a módosításokra; részvétel az új egyetemi szabályzatok, utasítások, illetőleg ezek módosításai tervezeteinek véleményezésében a Kar feladatai szempontjából (Jogi és Igazgatási Osztály);
  • ellátja a Humán-erőforrás Irodával való kapcsolattartási feladatokat humánigazgatási ügyekben, az egyetemi humánpolitika keretei közötti kari humánpolitikai támogatást, személyügyekben – különösen a projektek ügyében – szervezési, fejlesztési feladatokat, közreműködik a hallgatói karrierszolgáltatások fejlesztésében (Humánszolgáltatási Osztály);
  • felelős a Kar nemzetközi mobilitási és egyéb nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatainak szervezéséért a Nemzetközi Kapcsolatok Irodával együttműködve a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes irányításával (Nemzetközi Osztály);
  • közreműködik a kari informatikai, üzemeltetési, pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatok szervezésében a központi szervezetek (Gazdasági Hivatal, Informatikai Igazgatóság) szakmai irányításával;
  • a kari rendezvények és kommunikáció szervezése (Jogi és Igazgatási Osztály);
  • a dékáni titkársági feladatok ellátása (Jogi és Igazgatási Osztály).

 

Dékáni Hivatal munkatársai

Dr. Kristó Katalin
dékáni hivatalvezető
Iroda: Oktatási Központ 501. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20241
E-mail: kristo.katalin@uni-nke.hu

Csonka Anikó
projekt szakmai referens
Iroda: Oktatási Központ 352. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20188
E-mail: csonka.aniko@uni-nke.hu

Fekete Nóra
főelőadó
Iroda: Oktatási Központ 350. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20197
E-mail: fekete.nora@uni-nke.hu

Fási Csaba
projekt szakmai referens
Iroda: Oktatási Központ 352. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20188
E-mail: fasi.csaba@uni-nke.hu

Szarvas Márk
szakreferens
Iroda: Oktatási Központ 507. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20130
E-mail: szarvas.mark@uni-nke.hu

Varga Lívia
oktatási főreferens
Iroda: Oktatási Központ 448. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20321
E-mail: varga.livia@uni-nke.hu

 

Humánszolgáltatási Osztály

Pete Anita
mb. osztályvezető, referens

Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20309
E-mail: pete.anita@uni-nke.hu

Bogdány Marcell
előadó

Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20309
E-mail: bogdany.marcell@uni-nke.hu

Gérné Bajka Krisztina Éva
főelőadó

Iroda: Iroda épület 410. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20294
E-mail: bajka.krisztina@uni-nke.hu

Rózsa Márton Dániel
projekt szakmai koordinátor
Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20332
E-mail: rozsa.marton@uni-nke.hu

Szabados Péter
projekt szakmai referens
Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20332
E-mail: szabados.peter@uni-nke.hu

 

Jogi és Igazgatási Osztály

Dr. Kárpáti Janka Judit
mb. osztályvezető, jogi főreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20874
E-mail: karpati.janka.judit@uni-nke.hu

Dr. Bukor Éva Mónika
jogi főreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20736
E-mail: bukor.eva.monika@uni-nke.hu

Erdey Edit
főreferens
Iroda: Oktatási Központ 358. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20194
E-mail: erdey.edit@uni-nke.hu

Kovács Milán
titkársági referens
Iroda: Oktatási Központ 502. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20122
E-mail: kovacs.milan@uni.nke.hu

Dr. Szemere Brigitta
jogi főreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20213
E-mail: szemereb@uni-nke.hu

Tódor Mónika
szakreferens
Iroda: Oktatási Központ 358. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20721
E-mail: todor.monika@uni-nke.hu

Tóthné Reszegi Beatrix
főelőadó
Iroda: Oktatási Központ 502. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20181
E-mail: reszegi.betti@uni-nke.hu

 

Nemzetközi Osztály

Farkas Noémi
osztályvezető
Iroda: Oktatási Központ 420. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20417
E-mail: farkas.noemi.tunde@uni-nke.hu

Pestalits Mária
nemzetközi referens
Iroda: Oktatási Központ 418. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20487
E-mail: pestalits.maria@uni-nke.hu

Szilágyi Bettina
nemzetközi főreferens

Iroda: Oktatási Központ 418. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20179
E-mail: szilagyi.bettina@uni-nke.hu

Nyitvatartás: h-cs 9-16.00, p 9-13.00