Kutatás a Karon

Tananyagfejlesztés és oktatás a Wekerle Sándor Alapkezelővel együttműködve

A Karunk, együttműködve a Nemzeti Közigazgatási Intézettel kapta azt a feladatot, hogy kutatásokat, tananyagfejlesztést és ahhoz kapcsolódóan képzést valósítson meg a Wekerle Sándor Alapkezelő szervezet munkatársai, delegáltjai számára.

A Wekerle Sándor Alapkezelő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi hivatal, önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény, korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését.

A Wekerle Sándor Alapkezelőn belül három programigazgató dolgozik. Az Oktatási, Szociális és Ifjúsági Támogatásokért Felelős Programigazgató, a Társadalmi Felzárkózási Támogatásokért Felelős Programigazgató, és az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Támogatásokért Felelős Programigazgató, illetve az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek végzik a hazai forrásból megvalósuló pályázatok előkészítését, lebonyolítását, értékelését és ellenőrzését.

Az EU Kiemelt Fejlesztések Stratégiai Igazgató és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek az európai uniós forrásból megvalósuló projektekért felelnek. A Wekerle Sándor Alapkezelő legfontosabb feladata egy hatékony pályázati rendszer működtetése, amely a nemzeti együttműködés elveinek megfelelően biztosítja a hazai költségvetési források értékelvű, átlátható, gyors és hatékony felhasználását, és a lehető legjobb projektek megvalósulását.

PDF

  • A tananyagfejlesztésben és kutatásban részt vevő munkatársak
  •  
  • Fájl letöltése