MZSZK kutatóműhelyek

Műhelyrendszer a Magyary Zoltán Szakkollégiumban

 

A Magyary Zoltán Szakkollégium elkötelezett az államigazgatás és a közigazgatás-tudományok magas szintű művelése, valamint a közszolgálati életpálya iránt. Kiemelt szándékunk, hogy a szakkollégiumi közösség tagjai az általános egyetemi oktatáson felül olyan ismeretekre tegyenek szert, amelyek elmélyítik az alapképzés, továbbá a mesterképzés során elsajátított tudásukat. A szakkollégium ezen felül kellő alapot és segítséget nyújt a tagok számára a doktori fokozat megszerzésére is.

A Magyary Zoltán Szakkollégium szakmai céljainak megvalósítása érdekében tematikus szakmai munkacsoportokat, ún. műhelyeket hozott létre, amelyek arra hivatottak, hogy a tagok behatóbban megismerhessék azokat a kutatási területeket, amelyek jövőbeni tudományos pályájukhoz támpontul szolgálhatnak. A szakmai műhelyekből összeálló műhelyrendszer a tehetséggondozás prioritását hangsúlyozza. Az alacsony létszám mellett működő szemináriumi foglalkozások megteremtik a lehetőségét, hogy a hallgatók személyisége, illetve kvalitásai maximálisan érvényesüljenek, és fejlődjenek.

A szakkollégium három, eltérő tárgykörű műhelyt működtet. Ezek név szerint: az Emberi erőforrás- és közmenedzsment műhely, a Közjog és államtan a hazai és a nemzetközi térben műhely, valamint a Gazdasági és magánjogi műhely. A szakmai egységek kialakítása a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási irányvonalainak átültetésével történik.

A munkacsoportok élén vezető oktatók állnak. Az általuk kijelölt témák aktuális hazai és nemzetközi kérdéseket járnak körül. A hetenként sorra kerülő foglalkozásokon tanulmányozásra kerül a vonatkozó szakirodalom, illetve szakértők meghívása mellett a gyakorlati tapasztalatok is átadásra kerülnek.

A szakkollégiumi tagok kötelezettséget vállalnak a műhelyalkalmakon való megjelenésre és a vezető oktatótól előírt feladatok megvalósítására. A szemináriumi csoportok egy-egy hallgatót műhelykoordinátori tisztséggel bíznak meg, amelynek funkciója a kapcsolattartás az oktatóval, a technikai feltételek megteremtése, valamint az alkalmak koncepciójának segítése. Fontos szempont ezen túl a külső előadók (oktatók, gyakorlati szakemberek) bevonása a műhelyek szakmai munkájába, ezáltal bővítve a tagok ismereteit, látásmódját.

Az egyes műhelyek mindemellett fórumot is biztosítanak tagjainak, hogy a kutatási tevékenységük eredményeit prezentálják. Publikációk közzétételére is lehetőség nyílik. A tudományos kéziratok arra hivatottak, hogy erősítsék az egyének generális elemzőkészségét, egyfajta jártasságot kínálva az egyetemi szintű elvárások terén, és azokon túl.

A szemináriumi csoportok tagjaival szemben alapvető elvárás legalább egy Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) pályamunkájának elkészítése. A Magyary Zoltán Szakkollégium műhely-vizsgálatai számos olyan szegmenst tartalmaznak, amelyek alig, vagy kevésbé kutatottak, éppen ezért újszerű dolgozatok ötletéül szolgálhatnak. Az OTDK-n való megmérettetés mérföldkövet jelent a szakkollégiumi hallgatók életében, hiszen fontos kiindulási ponttá válhat a későbbi tudományos előmenetel tekintetében. A műhelyrendszerhez köthető OTDK-értekezések, viták, próbaversenyek jelentős mértékben növelik a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolába történő sikeres felvételi, a későbbiekben pedig a doktori fokozat megszerzésének esélyét.

Magyary Zoltán Szakkollégium műhelyrendszerének jelenlegi műhelyei és kutatási területei

Emberi erőforrás és közmenedzsment műhely:

Kutatási téma: Interoperabilitás a hazai gyakorlatban – különös tekintettel a KCR-re

Vezető tanár: Dr. Budai Balázs Benjámin PhD. egyetemi docens

Közjog és államtan a hazai és a nemzetközi térben műhely:

Vezető tanár: Dr. Szalai András tanársegéd

Kutatási téma: A hatalommegosztás intézményrendszere és gyakorlata a rendszerváltástól napjainkig

Gazdasági és magánjogi műhely:

Vezető tanár: Dr. Török Tamás adjunktus, Dr. Sárközy Szabolcs tanársegéd

Kutatási téma: Az állami működés finanszírozásának lehetséges módjai