A Kutatóintézetről

A Kormány 2014. decemberi döntését követően, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán létrejött az Önkormányzati Kutatóintézet azzal a céllal, hogy megteremtse az önkormányzati rendszer fejlesztésének, szabályozásának, irányításának, kiszolgálásának tudományos hátterét, együttműködésben a Belügyminisztériummal, az önkormányzati érdekképviseletekkel és egyéb szakmai szervezetekkel.

Az elmélet, a módszertan és a gyakorlat intenzív kapcsolata és a tudásmenedzsment technológiák fejlődésének példátlanul gyorsuló üteme megkívánja, hogy a tudományos kutatásnak és a tudományszervezésnek a korábbiakhoz képest sokkal érzékenyebbnek kell lennie a politikai, társadalmi, gazdasági, környezeti, ügyviteli körülmények alakulására.

A Kutatóintézet az általa kezdeményezett és koordinált kutatások, a magyar önkormányzatok működési feltételeit befolyásolni képes tudás és képzés biztosításával, naprakész tudományos, elvi és módszertani, gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésével, elemzésével és közzétételével járulhat hozzá a jövő önkormányzatainak fejlődéséhez, átalakulásához.

Az Intézet hosszú távon olyan komplex témákat kíván kutatni, olyan fejlesztési, irányítási és működési gyakorlatot kíván megmutatni és közvetíteni a helyi önkormányzatok számára, amelyeket egyetlen hagyományos kutatás sem kezel a maga teljességében, a gyakorlat közvetlen orientálásának igényével.

Első lépésben a KÖFOP adottságainak és feltételeinek megfelelően olyan projekteket kíván indítani, amelyek egyrészt a fenntarthatóságot biztosító közfeladatok és közszolgáltatások alapját adják, másrészt iránymutatásul szolgálhatnának a helyi önkormányzatok szervezetfejlesztést, önfenntartást és öngondoskodást szolgáló stratégiáinak.