Tudományos Tanács

Az Önkormányzati Kutatóintézet tanácsadó szerve a Tudományos Tanács, az NKE Szenátusa által létrehozott testület, mely létrehozásának célja, hogy a jelen tudományos eredményeinek összegzése, a múlt kutatása, valamint az arról való értekezések és eszmecserék révén segítse azt a tudományos kutatási tevékenységet, amely a Kutatóintézet küldetését is képezi.  A Tanács véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a tudományos kutatási tevékenységgel kapcsolatos minden lényeges kérdésekben. Tagjai az önkormányzati területen közismert és elismert kutatók.

Tudományos Tanács tagjai

  • Elnök -  Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc. 

Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Intézet
Demokratikus Helyi Közigazgatásért Alapítvány, Belügyminisztérium

Tagok

  • Dr. Pálné Kovács Ilona DSc.      

MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dunántúli Tudományos Osztály

  • Prof. Dr. Kiss László DSc. 

Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

  • Prof. Dr. Tózsa István  

egyetemi tanár, intézetvezető
NKE ÁKK Közszervezési és Közigazgatás tani Intézet

  • Dr. Budai Balázs 

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes (ÁKK)
NKE ÁKK Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet

  • Dr. Peres Zsuzsanna    

egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
NKE ÁKK Állam-és Jogtörténeti Intézet

  •  Dr. Christián László

tanszékvezető, egyetemi docens 
RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti tanszék