Hírek, események

Önkormányzatok napjainkban c. konferencia előadásai

 

________________________________________________________

Újjáalakult az Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanácsa 

2017. november 10-én újjáalakult az Önkormányzati  Kutatóintézet Tudományos Tanácsa. Dr. Kristó Katalin asszony, az ÁKK Dékáni Hivatal vezetője a  Kar Dékánjának képviseletében átadta az Önkormányzati  Kutatóintézet újjáalakult Tudományos Tanácsa tagjainak  megbízólevelét.

A Karon működő Önkormányzati Kutatóintézet mellett az  önkormányzati tudományos és kutatási tevékenység jeles  képviselőiből 7 fős Tudományos Tanács működik, amelynek  elnöke Prof. Dr. Verebélyi Imre, tagjai Pálné Prof.Dr. Kovács Ilona az MTA lev. tagja, Prof. Dr. Kiss László volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, Prof. dr. Tózsa István egyetemi tanár az NKE Közszervezési Intézetének vezetője, Dr. Peres Zsuzsanna PhD. asszony, a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, Dr. habil. Budai Balázs, a Kar Szakigazgatási Intézetének vezetője, valamint új tagként Dr. Christián László PhD., a Rendészeti Kar Önkormányzati rendészeti Tanszékének vezetője. 2017. november 1. napjától Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszorként is részt vesz az Önkormányzati Kutatóintézet munkájában.

  A Tudományos Tanács fő feladata olyan stratégiai tervezési célok megalkotása és azok megvalósításában való közreműködés, amelyek mentén a helyi önkormányzati rendszerhez kapcsolódó tudáselemek és módszerek tekintetében korszerű, tudományos megalapozottsággal gazdagítja az NKE államelméleti, közigazgatási területen meghatározott oktatási-, kutatási- és tudástranszferét.

2017. október 1-től elindult a „Jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” KÖFOP program keretében a 6. számú „A helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése” komplex kutatási alprojekt is.

Ennek keretében megvalósuló 7+1 alprogramot tartalmazó operatív kutatási program (OPKT) átfogja a helyi önkormányzatok működésének teljes platformját.

A kutatási programok témavezetői bemutatkoznak a Belügyminisztérium 2017. november 27-én tartandó Tudásbővítő rendezvényén is.