2018

A VALÓSÁG KIHÍVÁSA

 

Politikaelmélet, politikai filozófia, politikai gondolkodás

 


Az NKE Molnár Tamás Kutatóintézete és az MTA TK Politikatudományi Intézete „A valóság kihívása” címmel konferenciát szervez, amelyre várja a politikaelmélet, a politikai filozófia, valamint a gondolkodás-, és eszmetörténet területén tevékenykedő kutatók jelentkezését.

A valóság kihívása a konferencia tágan értelmezett témája, melyen belül az előadók szabadon fogalmazhatják meg saját kérdéseiket, a konferencia elsődleges célja ugyanis az, hogy fórumot – a szervezők szándéka szerint évente ismétlődő rendszeres eseményt – hozzon létre a tág értelemben vett politikaelmélettel foglalkozó kutatók számára. A konferencia a politikaelmélet, a politikai filozófia, valamint a gondolkodás-, és eszmetörténet lehetséges kérdéseit és válaszait mutatja be a politikai valóság által támasztott kihívásokkal kapcsolatban.

A konferenciára várjuk fiatal kutatók jelentkezését is.

 

Időpont: 2018. november 15—16. (csütörtök - péntek)

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

Jelentkezés: Maximum 2000 karakteres absztrakttal

Elérhetőség: polelm1konf@gmail.com

Határidő: 2018. július 15.

Honlap
Felhívás (PDF)

 

TÖBBES KÖTÉSBEN

Magyar-zsidó múltak és égtájak

2018. február 5.

Támogató: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

 

Első ülés: Diaszpórák a múltban és a jelenben

A diaszpóra fogalma: történeti és vallási perspektívák / Buzási Gábor klasszika-filológus, hebraista, az ELTE BTK Ókortudományi Intézet adjunktusa

Trianon hatása a zsinagógaépítészetre Magyarországon és az utódállamokban / Klein Rudolf építészettörténész, a Szent István Egyetem (Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest) építészettörténet professzora

A zsidók és a magyar szivárvány / Gerő András történész professzor, a Habsburg Intézet (Budapest) igazgatója

 

Második ülés: Vallások és gondolatok

Zsidó katonáskodás a Monarchiában: néhány vallásjogi életkérdés / Turán Tamás hebraista (Budapest), az MTA Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársa

Kisebbség és többség Ravasz László gondolkodásában/Hatos Pál történész, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara dékánja

 

Harmadik ülés: Kárpát-medencei tájak, egységek

Határon túli zsidó életvilágok reprezentációi / Glässer Norbert néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszéke egyetemi adjunktusa előadása

Magyar zsidó múlt, romániai jelen (1914-től napjainkig) / Gidó Attila történész, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója

Emlékek a szinérváraljai zsidók történetéből / Borsi-Kálmán Béla történész, az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék egyetemi tanára

A kárpátaljai zsidóság és identitása (18671944) / Szalai Miklós történész (Budapest)

 

Negyedik ülés: Koráramlatok: asszimiláció, ortodoxia, cionizmus, Izrael

Zsolt Béla és Pap Károly (Budapest), Ligeti Ernő (Kolozsvár): zsidó értelmiségiek szembenézése az asszimiláció kudarcával (19181945) / Zvi Hartman történész, a Tel Aviv-i Egyetem szenior kutatója

Érdekközösségben? (A magyar kormány és a Cionista Világszervezet tárgyalásai a harmincas években) / Novák Attila történész, a Molnár Tamás Kutatóintézet (NKE ÁKK) tudományos főmunkatársa

A magyar ajkú zsidóság szervezeteinek szerepe Palesztinában/Izraelben (19301955) / Olosz Levente történész, az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) PhD hallgatója

Húskonzerv-akció 19481957. A magyar orthodoxia izraeli szeretetcsomag-küldeményei / Lózsy Tamás könyvtáros, a Magyar Orthodox Izraelita Levéltár (Budapest) gyűjteményvezetője