Pályázatok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara pályázatot hirdet kutatók számára a modern és kortárs eszmetörténet témakörben

 

A pályázat benyújtásának feltétele MA, illetve MSc-fokozat vagy azzal egyenértékű diploma megléte.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a kutatási témák, amelyek illeszkednek a Molnár Tamás Kutatóintézet tevékenységébe:

-        Molnár Tamás munkássága

-        XVIII-XX. századi magyar eszmetörténet

-        XVIII-XX. századi politikai és társadalmi gondolkodás története

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

-        részletes munkaterv (legfeljebb 1000 szó) a pályázat keretében vállalt tudományos célkitűzésekről;

-        önéletrajz és publikációs jegyzék (csak az MTMT-re alapozott publikációs jegyzék elfogadható);

-        két szakmai ajánlólevél.

A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege havi bruttó 220 000 Ft, időtartama 7 hónap, amelynek végére a pályázónak el kell készítenie a pályázatban vállalt, legalább 8 ív terjedelmű tudományos munkát. A támogatást elnyertek kötelesek részt venni a Molnár Tamás Kutatóintézetben folyó tudományos munkában. A havi támogatás feltétele a rendszeres kutatási beszámoló készítése.

A pályázati anyagot postai úton és elektronikus formában (pdf-ben) kell eljuttatni az alábbi címekre:

Email-cím: mota@uni-nke.hu;

Postacím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Molnár Tamás Kutatóintézet, 1581 Budapest, Pf. 15.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. május 10.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Oncsikné Ekert Mária (ekert.maria@uni-nke.hu) nyújt.

MTKI_palyazat_2018.pdf
PDF letöltése