Workshopok

2017. évi workshopok

 

Őszi program

 

November 28. KLESTENITZ Tibor: Pajzs és Kard – Bangha Béla eszmeisége

November 21. BÖCSKEI Balázs: A „történelem visszatérésének” előzményei. Ideologikus posztideológiák baloldali kritikái

November 14. KARÁCSONY András: A döntés problematikája a XX. századi politikai és jogi gondolkodásban

November 7. HŐNICH Henrik: Életút és hazafiság. A közösségi összetartozás egy 18. század végi teóriájának biografikus keretei

Október 31. PETŐ Zoltán: Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn politikafilozófiai érvrendszere

Október 24. FILEP Tamás: Joó Tibor munkássága

Október 17. PAP Milán: Revolution as republican moment: The case of 1956

Október 10. SOMOS Róbert: Kornis Gyula, a filozófus és politikus

Szeptember 26. SZŰCS Zoltán Gábor: Egy mérsékelt anti-moralista és anti-utópikus politikai filozófiai vállalkozás eszmetörténete

Szeptember 19. GYULAI Attila: Carl Schmitt politikaelmélete

 

Tavaszi program

 

Június 20. HORVÁTH Szilvia: Egyenlők közössége

Június 13. NOVÁK Attila: Ideológia és önazonosság: Az 1953-as budapesti cionista per vádlottjai és körülményei

Május 30. PAP Milán: Politikai nyelvújítás Magyarországon: kutatási program

Május 16. MOLNÁR Attila Károly: Inkonzisztens intellektuális imperializmus

Május 2. CSAPODY Miklós: Állambiztonsági iratok történeti forrásértéke

Április 25. CSERVÁK Csaba: Új magyar választási rendszer nemzetközi összevetésben

Április 4. NAGY Ágoston: Paradigmák a háborúk új kultúrtörténetében

 

 

2016. évi workshopok

 

Őszi program

 

December 13. NOVÁK Attila: Herzl Tivadar, a konzervatív? Avagy bevezetés egy gyakorlatias történelmi személyiség "ideológiai" mindennapjaiba

December 6. KOI Gyula: Concha Győző, Haendel Vilmos és Krisztics Sándor az államról

November 29. PETŐ Zoltán: Molnár Tamás teológiája

November 15. KIRÁLY Béla: Molnár Tamás csak francia nyelven megjelent könyvei és francia sajtóvisszhangjuk

November 8. PÁL Gábor: A politikai erőszak problematikája a rendszerváltás utáni politikai és politikatudományi diskurzusban

Október 25. HŐNICH Henrik: A „nemzet” és az „anyai nyelv”: A magyar nyelv programjai és a „nemzeti” közösségről alkotott konstrukciók nyelvi-etnikus tendenciái az 1790-es évek elején

Október 11. TÖRŐ László Dávid: Eckhart Ferenc értelmezése a Szentkorona-eszméről

Október 4. KORONCAI András: Egy arendti megkülönböztetés vakfoltja

Szeptember 27. EŐRY Áron: Szükséges "a kamasz-demokrácia pallérozása és intézményes nörszölése". Fogalomtörténeti állóképek - egy lezárt vizsgálat tapasztalatai és egy folyamatba vett kutatás előlegezett tanulságai

Szeptember 20. GYULAI Attila: A kormányformák körforgása és a politika törvényei

Szeptember 13. PÁNCZÉL HEGEDŰS János: Molnár Tamás autoritáskoncepciója és annak ellenségei

 

Tavaszi program

 

Június 28. PAP Milán: Az állam fogalmának kialakulása Magyarországon - bevezető előadás

Június 21. CSERVÁK Csaba: A köztársasági elnök kapcsolata az egyes hatalmi ágakkal

Június 14. MEGADJA Gábor: Megőrzés vagy visszatérés?

Június 07. MOLNÁR Attila Károly: Változó állameszmények: tolerancia, semlegesség és elismerés

Május 31. HORVÁTH Szilvia: Politikai demokrácia: Kutatási terv

Május 24. NAGY Ágoston: Az 1809-es magyarországi háborús propaganda kontextusai, különös tekintettel az irreguláris fegyveres testületek mozgósítására és a nyomtatott röpirat-irodalomra (Historiográfiai- és kommunikációtörténeti keretek)

 

2015. évi workshopok


 

December 15. LINDNER Gyula: Kerényi Károly ókortudománya

December 1. CSERÉP Csongor: A tömegek uralma: szellemi tekintély és időbeli hatalom

November 17. EGERESI Zoltán: Ikertornyok – Magyar és török turanizmus

November 3. URI Dénes Mihály: Értékőrzés az irodalomban

Október 20. KOSZTYÓ Gyula: Polgári és katonai közigazgatás Kárpátalján 1944-ben

Október 6. HORVÁTH Péter: Politikai barátság és egyetnemértés

Szeptember 22. BODNÁR-KIRÁLY Tibor: A természetfilozófiai gondolkodás a XVIII. század végén Magyarországon

Szeptember 8. KÖLLŐ Zsófia: A hun eredet mint politikai érv a XVII. században

Június 2. DIPPOLD Ádám: Stoppard – Rosencrantz és Guildenstein

Május 19. MEGADJA Gábor: Politikai vallások

Május 5. HORVÁTH Szilvia: Viszály

Április 21. VARGA-JANI Anna: Etika és vallásfilozófia. Max Scheler és Edit Stein

Április 7. NAGY Ágoston: Republikanizmus – történészvita

Március 24. PAP Milán: Demokráciaelméletek