Nemzetközi tevékenységek a karon

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) a jogelőd intézményeknél kialakított kapcsolatrendszer, valamint a megvalósuló nemzetközi tevékenységek alapján az NKE megalakulása után tovább folytatta a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését. Az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott stratégiai irányok mentén arra a Kar stratégiája a nemzetközi kapcsolatok szelekciójára és bővítésére, a hallgatói és oktatási, munkatársi mobilitás élénkítésére, az idegen nyelvű kurzusportfólió szélesítésére, valamint az oktatói nemzetközi kutatások folyamatos támogatására irányul. A kar folyamatosan bővíti a meglévő nemzetközi megállapodásainak körét, támogatja azon kutatócsoportok létrejöttét és működését, melyek határokon átnyúló tevékenységet kívánnak folytatni, továbbá támogatja az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitását, közülük is kiemelten ösztönözni azokat, akik korábban nemzetközi programban nem vettek részt.

A kar felelős a szakmailag a karhoz kötődő nemzetközi kapcsolatok fenntartásáért és a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért. A kar nemzetközi tevékenységeinek összehangolását és koordinációját a Nemzetközi Osztály végzi a nemzetközi és tudományos dékánhelyettes irányítása alatt.

A nemzetközi tevékenységek középpontjában jelenleg a képzések fejlesztése, a mobilitási tevékenységek megvalósítása, közös kutatási programok indítása, valamint nemzetközi konferenciák megrendezése áll.

A képzések fejlesztése terén nagy jelentőséggel bírt az idegen nyelvű kurzusok elindítása, melyek egy ún. Erasmus modul keretében kerülnek kiajánlásra a cserehallgatók számára. Ez teszi lehetővé az egyre növekvő számú külföldi cserehallgató fogadását.

A kar még nem rendelkezik idegen nyelvű, diplomát adó képzéssel. Jelenleg folyik „A rendszerváltás államkormányzása” (Public Governance in Transition) angol nyelvű mesterszak alapítása, melynek célja, hogy közös diplomát adjon ki a Mykolas Romeris University, Faculty of Politics and Management, Litvánia, a University of Tallinn, School of Governance, Law and Society, Észtország, és a Lech Kaczyński National School of Public Administration intézményekkel.

A mobilitási tevékenységek menedzselése során az ÁKK aktívan együttműködik a központi Nemzetközi Irodával a külföldi partner intézmények hálózatának kialakításában, bővítésében és a szerződéskötési folyamatban. A megkötött szerződések alapján az Erasmus+ program finanszírozásával a kar hallgatói, oktatói és adminisztratív munkatársai külföldi tapasztalatokat szerezhetnek, jó gyakorlatokat ismerhetnek meg. A program keretében külföldi hallgatókat, oktatókat és adminisztratív munkatársakat is fogadunk.

2018-ban is megrendezésre kerül a nagy sikernek örvendő „State & Governance in a Historical Comparative Context” elnevezésű nyári egyetem, melyet az ÁKK 2017-ben először szervezett meg a Bochumi Egyetemmel közösen.

A karhoz kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés keretében a kar oktatóinak lehetősége nyílik arra, hogy bekapcsolódjanak a szervezetek különböző, közigazgatás-tudományokkal foglalkozó szekcióinak kutatásaiba, valamint prezentálhatják eredményeiket az évente megrendezésre kerülő konferenciákon. A szakmai eredmények publikálásán és megosztásán kívül a szervezetekben való tagság kiváló lehetőséget nyújt az egyetem nemzetközi kapcsolatainak további bővítésére is.