Tanulj külföldön Erasmusszal!

Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pótpályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére az Egyetem hallgatói számára.

Pályázati időszak:

2018. szeptember 14 – október 8.   12:00

Pályázhatnak:
 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.
Pályázás menete:
 • A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.
 • Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

Szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak önállóan kell fogadó helyet keresnie.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa letölthető az Egyetem honlapjáról.
 2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven)
 3. Tanulmányi átlag igazolás az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimentve vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérve) 
 4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
 5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i)
 6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek.
A pályázás menete:

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari/intézeti Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése, amennyiben nem rendelkeznek B2 szintű nyelvvizsgával.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést pályázatuk elbírálásáról.

Bővebb információ:

ÁKK kari honlapon:

·         https://akk.uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek/kulfoldi-tanulmanyi-lehetosegek/erasmus-program

·         https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kulfoldi-tanulmanyi-lehetosegek-osztondijak

NKE központi honlapon:

A pályázati felhívás itt tölthető le pdf formátumban.

További információk:

ÁKK Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda, Oktatási Épület 418
Diamant Máté
Erasmus+ koordinátor
akk.international@uni-nke.hu

Sikeres pályázást kívánunk!