Nemzetközi (Erasmus) modulok

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar jelenleg nem kínál diplomát adó idegen nyelvű képzési programot alap- és mesterszakon. A különféle, főleg Erasmus+ keretében érkező külföldi hallgatók számára az alábbi két idegen nyelvű modult fogadta el a kari tanács, amelyekből az adott félév programját össze lehet állítani. A kurzusok többsége angol nyelven kerül meghirdetésre, illetve vannak német és francia nyelvű tárgyak is, ez utóbbiak esetében zárójelben jelöltük a nyelvet.

Az idegen nyelvű kurzusokra magyar hallgatók (elsősorban az ÁKK és NETK hallgatói) is jelentkezhetnek, sőt ajánlott, hogy a külföldi részképzés előtt gyakorlatot szerezzenek, vagy fejlesszék tudásukat.

The Faculty of Science of Public Governance and Administration currently does not offer any foreign-language training program in Bachelor's and Master's degrees. For incoming students, especially for the ones coming with Erasmus+ status, only the below detailed modules were approved by the Faculty Council. From these a semester-long programme can be composed. Most of the courses are offered in English language, besides them German and French courses are also offered (language specifications are highlighted in brackets).

Public Governance and Political Science Module

Public Administration and Management Module

Modules offered by another faculties