Kreditelismerési kérelem

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

Bővebb információ a felvételi tájékoztató közzétételét követően kerül feltöltésre.

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakok egyikén végzett:

  • igazgatásszervező alapképzési szak
  • közigazgatás-szervező alapképzési szak
  • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
  • felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakok egyikén végzett.

 

 

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

Bővebb információ a felvételi tájékoztató közzétételét követően kerül feltöltésre.

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

  • alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.