További nemzetközi ösztöndíjak

DAAD ösztöndíjak a 2015/16-os tanévre

A DAAD idén is meghirdeti a 2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjait Németországban továbbtanulni és kutatni vágyó  hallgatók, diplomások és kutatók számára. A pályázati kiírását és az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb tájékoztatókat a mellékletekben találják.

További információk: http://www.daad.info.hu/nyiltnap.html

PDF

PDF

DOC

Walter Hallstein Program

A mobilitási program egyedülálló módon a Baden-Württemberg Stiftung finanszírozásával lehetőséget teremt külföldi hallgatók számára, hogy helyi, járási és tartományi szinten megismerkedjenek a német közigazgatással a gyakorlatban, olyan ismereteket szerezve, melyek rendkívül hasznosak lesznek számukra a főleg a német jogrendszer hatását tükröző magyar közigazgatásban. A fogadó intézmények évről évre lehetőséget adnak hallgatóinknak arra, hogy ne csak egy-egy osztály, ennélfogva egy-egy szakigazgatási ágazat gyakorlatába, de rotációs alapon akár a fogadó intézmény tevékenységi körének teljes spektrumába is betekintsenek (pl: szociális igazgatás, építésügyi igazgatás, hatósági engedélyeztetés, szabálysértési ügyek, ifjúságvédelem, stb.)

A Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg felsőoktatási intézmény a Közigazgatás-tudományi Kar sokoldalú partnereként nemcsak a hallgatók toborzásában, kiválasztásában és a megfelelő fogadó intézmény megtalálásában segédkezik, de szinte kivétel nélkül minden hallgató számára szállást is talál a két hónapos gyakorlat időtartamára. Diákjaink számára kiváló lehetőséget jeletn a program, hiszen hazai képzésükhöz illeszkedő külföldi közigazgatási szakmai gyakorlatot szerezhetnek, melyet akár kötelező szakmai gyakorlatként is elfogadtathatnak, mindezt a júliustól októberig tartó időszakban, ami nem zavarja meg a reguláris képzésen való részvételüket, s mindezt olyan havi ösztöndj összeg mellett, mely majdnem háromszorosa annak, amit Erasmus szakmai gyakorlatos hallgatóként kapnának. A Közigazgatás-tudományi Karról minden évben 2-3 hallgatót vesznek fel a programra. Az elmúlt két évben négy hallgatónk vett részt a programban.

Saratov Exchange Programme

A Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration intézeteként a saratovi felsőoktatási intézmény az utóbbi években nagy hangsúlyt kezdett fektetni nemzetközi kapcsolataira. Az általuk kialakított nemzetközi mobilitási csereprogram német, magyar, szlovák és kínai hallgatók számára lehetővé teszi, hogy egy hónapig kifejezetten erre a célra létrehozott business és public administration témájú kurzusokat hallgassanak angol nyelven. A program kiegészítéseként nyári egyetemként a hallgatók különböző szintű orosz nyelvkurzusokon is részt vehetnek. A jövőben a programot három hónapos átfogó angol nyelvű képzéssé kívánják alakítani.

A 2011/2012. tanévben 3 hallgatót, a 2012/2013. tanévben 2 hallgatót küldtünk ki az orosz partner intézménybe. A Stolypin Volga Region Institute-ból pedig a 2012/2013. tanévben egy, a 2013/2014. tanévben pedig két hallgató érkezett a Közigazgatás-tudományi Karra.