Pályaalkalmassági beszélgetés

Az Egyetem az államtudományi osztatlan mesterképzésre jelentkezővel pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát. A pályaalkalmassági orientációs beszélgetés eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet. Aki a pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen nem jelenik meg az Egyetem által megjelölt időpontban, és távolmaradását nem menti ki, „nem felelt meg” minősítést kap.