Ostrakon Szakkollégium

Ostrakon Szakkollégium

on logo

1. Bemutatkozás

Ha lényegre törően kellene fogalmaznunk, a válasz az lenne, hogy egy szakkollégium. Ám az igazság korántsem ilyen egyszerű, hiszen az Ostrakon egy sokoldalú szervezet. Mottónk: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!” És valóban, az ostrakonosok egymást segítve haladnak az egyetemista élet rögös útján, együtt leküzdve a nehézségeket, megélve a sikereket és örömöket.

Az Ostrakon egy önszerveződő közösség, egy baráti körből kialakult szervezet, mely mára már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy meghatározó részévé vált. Egy biztos alap a hallgatók számára, melyre bátran támaszkodhatnak.Célunk a tehetséggondozás, egy alternatíva nyújtása az egyetemi fiatalság felé, ami arra ösztönöz, hogy töltsd meg az életed tartalommal, és hozd ki belőle, amit csak lehet. Hisszük, hogy az önképzés része lehet, és része is kell, hogy legyen a mindennapjainknak. Egy lehetőség, mely megteremti a környezetet hallgatóink képességeinek fejlesztésére, kiteljesítésére. Elkötelezettek vagyunk az erős közösség fenntartásában, amelyből a világot kritikusan szemlélő, felelősen gondolkodó és cselekvő értelmiségek kerülnek ki.

Szervezetünk 2011 áprilisában, még a Budapesti Corvinus Egyetem égisze alatt alakult meg politikaelemző és államelméleti diákkörként, azzal a céllal, hogy alternatívát nyújtson az érdeklődő hallgatók számára szabadidejük hasznos eltöltésére, valamint helyet biztosítson a mindennapos oktatáson felüli tudományos, szakmai fejlődésünknek. Mivel szervezetünk önálló, alulról jövő hallgatói kezdeményezésként született meg, így tevékenységünket – bár az Egyetem és a Kar részéről is rokonszenv és segítőkész magatartás kíséri – a kezdetektől fogva nagyfokú önállóság jellemzi. Bár szakkollégiumunk szűk 5 éves múltra tekinthet vissza, fiatal mivoltunkat aktivitással és folyamatos fejlődéssel ellensúlyozzuk.

Aktív szakmai és közösségi tevékenységünk elismeréseként 2012 májusában a Kar vezetése beleegyezését adta szakkollégiummá válásunkhoz, ami a költségvetési évre való tekintettel 2013. januártól vált jogilag is valósággá.  Munkánk ezen formában történő elismerését követően sem hagyott fel lelkesedésünk és tovább építettük szervezetünk, és 2015 áprilisában sikerült elnyerni a minősített szakkollégiumi címet.
 

2. Szervezet

Az Ostrakon tagsága és szervezete is rengeteg változáson ment keresztül, mióta az alapítóatyák 2011-ben útjára indították. A minden évben nagy izgalmakkal kecsegtető felvételiken bizonyíthatják képességeiket az újoncok, és azt is, hogy érdemes a vérfrissítéseket rájuk alapozni. Az évek során az egyetem legnagyobb tagsággal rendelkező szakkollégiumává nőttük ki magunkat, a létszámunk elérte az 53-t is.

Az önkormányzatiságnak megfelelve a legfőbb szerv a Közgyűlés, melynek ülésein minden tag részt vesz. Az igazgató mellett a hallgatói irányítást az elnökség végzi (elnök, elnökhelyettes, szakmai alelnök, közösségi alelnök, kommunikációs alelnök, pénzügyi alelnök és az alelnökök munkáját közvetlenül segítő titkárok). A négy alelnök pedig alatt egy-egy stáb működik, minden szakkollégista tagja egy stábnak. A tisztviselőket évente a Közgyűlés választja, melyen bármelyik szakkollégista megmérettetheti magát.
 
Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a kapcsolattartásra nemcsak az Egyetemünk hallgatói szervezeteivel, de az összes szakkollégiummal. Az idei Interkoll megszervezése mellett az egyetemi berkekben is igyekszünk a szakkollégiumi mozgalmat előremozdítani. Szervezetünk kezdeményezése nyomán jött létre az NKE Szakkollégiumi Együttműködési Fóruma, melynek első két elnökét szakkollégiumunk adta.
 

OstPG


Igazgató:

Dr. Pál Gábor
pal.gabor@uni-nke.hu
 

Heródek Márton


Elnök:

Heródek Márton
herodek.marton@gmail.com

Fribiczer Dezső


Elnökhelyettes:

Fribiczer Dezső
dfribiczer@gmail.com

Ostrakon_kovacsszabolcs kommunikaciosalelnok


Kommunikációs alelnök:

Kovács Szabolcs
kovacs.szabolcs.nke@gmail.com

Ostrakon_gemesdavid kozossegialelnok


Közösségi alelnök:

Gémes Dávid
gemes.david.nke@gmail.com

Vadász Máté Ostrakon


Pénzügyi alelnök:

Vadász Máté
vadaszmate21@gmail.com

Ostrakon_polonkaidavid szakmaialelnok


Szakmai alelnök:

Polonkai Dávid
polonkai.david.nke@gmail.com

 

3. Szakmaiság

Szakkollégiumunk profilját három fő csapásirány jellemzi, mely kijelöli az utat tagjaink tudományos érdeklődése előtt. Szakkollégistáink megismerkedhetnek közelebbről az államtudományokkal, a menedzsment rejtelmeivel, vagy éppen elindulhatnak nemzetközi vonalon is.

Kurzusainkat, melyek folyamatosan épülnek egymásra a félévek során, ezen irányok mentén szervezzük. Ugyanígy a három irányvonalhoz illeszkedően indítunk idén kutatócsoportokat, melyekhez bármely szakkollégistánk szabadon csatlakozhat, és egyre magasabb szintekre emelheti szakmai tudását tudományos írások, publikációk készítésével.

Az Ostrakon Szakkollégium kiemelt hangsúlyt fektet az egyetem falain belül megszerezhető tudás bővítésére, a már megszerzett tudás gyakorlatias alkalmazására. A 2014/15-ös tanév első félévében a felvételt nyert tagok megfelelő integrációja végett három vitaestet szerveztünk. A témák kapcsán tagjaink síkra szállhattak valamely eszméért, kiállhattak véleményük mellett. A program keretén belül tagjaink fejleszthették vitakészségüket és új problémákkal ismerkedhettek meg, vagy már ismert kérdéseket új szemszögből figyelhettek meg.

Korábbi kurzusaink:
•    Kutatói alapkészségek
•    Menedzsment kicsit másképp
•    Társadalomelméleti kurzus (XX. század nagyobb történelmi eseményei, és az adott kor társadalma)
•    Regnáló gazdaságpolitikák (A világgazdaság működése, nagy mozgató folyamatok, a magyar gazdaság működése)
•    Politikaelemző kurzus (aktuálpolitika, XX. század politikaikultúrája)
•    Kommunikációs tréning
•    Együttműködés-fejlesztés tréning
•    Közigazgatási kurzus (felkészítés a kutatásokra, elméletimegalapozás)
•    Politikai kommunikáció
•    Közszereplés
•    Regnáló gazdaságpolitikák
•    Leadership of Change (angol nyelvű)
•    Pályázatkezelés
•    Tárgyalástechnika
•    Helyi médiumok a közigazgatásban
•    Jó kormányzás eszközei

Kutatócsoportjainkkal elképzeléseink szerint lehetőséget biztosítanánk tagjaink számára a tudományos dolgozatok írására a szakkollégium biztosította keretek között. A csoportvezető oktatóval történő rendszeres, szervezett egyeztetések megfelelő szakmai bázist és tudományos koordinációt biztosítana, továbbá egy dolgozat formai követelményeiben való tájékoztatás és a kutatás módszertanának, lépéseinek ismertetését követően születő dolgozatok kiváló publikációs lehetőséget nyújtanak a tagok számára.

Szakmai rendezvényeinkhez tartozik a hagyományosan minden évben megrendezett Ostrakon Szakmai és Kulturális Napok, mely egy olyan két hetes rendezvénysorozat, melynek keretében igyekszünk szakmai kiválóságokat elhívni, akik a puszta tudás mellett tapasztalatokat is átadhatnak nekünk választott hivatásunk kevéssé ismert oldalairól. Ebben a két hétben a szakma csúcsán állók olyan előadásokat tartanak nekünk, melyek átfogó képet adnak nekünk szakterületeikről.

Vendégeink voltak többek között:
•    Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa
•    Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter
•    Medgyessy Péter, hazánk egykori miniszterelnöke
•    Ifj. Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója
•    Nagy Feró, énekes, színész, dalszövegíró
•    Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
•    Vidnyánszky Attila, színház- és filmrendező

Az Ostrakon kiemelten fontosnak tartja a magyar szellemi értékek megóvását, és ezért is gondoljuk azt, hogy az embereknek minél hatásosabban fel kellene hívni a figyelmét, mit is köszönhet a világ a kiváló magyar elméknek. Ezért rendezzük meg idén a Hungarikum napokat, mely nevével ellentétben nem csak a hungarikumokról fog szólni, hanem minden magyar találmányról, felfedezésről.

Állandó rendezvényeink közé tartoznak még a Közéleti Körkép, és a Külpolitikai Kitekintő eseményei is. Ezen beszélgetések kereteiben közéleti személyiségeket, szakmabelieket látunk vendégül. Vendégeink között olyan neves előadók szerepeltek, mint például Varga Mihály, Vitézy Dávid vagy Egerváry Sándor.

Az Ostrakon nem csak Egyetemünk hallgatóira fordít figyelmet. Számunkra fontos, hogy a külföldről érkező tagok is betekintést nyerjenek a hallgatói életbe, amely az Egyetemen folyik és magába foglalja Szakkollégiumunkat is. A 2014/15-ös tanévben szerveztünk két idegen nyelven tartott interaktív előadást. Próbálkozásaink sikeresnek bizonyultak: az Egyetemünkön vendégeskedő hallgatók előszeretettel csatlakoztak programjainkhoz. Első nemzetközi előadásunkat David M. Wineroither tartotta, Political Decision-Making and Communications in European Democracies címmel, második előadásunkat pedig Paiman Ahmed,Egyetemünk PhD hallgatója, Kurd reality címmel.
 

  • OstrakonSzakmaisag2

4. Közösség

Az „ostrakon” szó az athéni demokráciából származik, ahol a polgárok cserépdarabokra írva adták le a voksukat, hogy kit száműzzenek. Az „ostrakon” jelentése tehát a „szavazócserép”. Ellentétesen a görögökkel, mi nem küldünk száműzetésre senkit, ellenkezőleg, friss szervezetünk magához kívánja most is hívni az egyetemi hallgatóságot, az érdeklődőket.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetettünk arra, hogy kialakítsunk egy olyan baráti légkört, ahol a tagok számíthatnak egymásra és családias hangulatban oszthatják meg a véleményüket, tapasztalataikat, nyíltan, őszintén beszélhetnek. Ennek szellemében számos közösségi programot hoztunk létre, amelyek nagyban hozzájárultak a már említett családias atmoszféra kialakításához. A továbbiakban is kiemelten kezeljük ezeket a programokat mivel, úgy gondoljuk, hogy egy jól működő szervezet alapja egy egységes csapat, közösség, ahol a tagok nem csak szakmailag, de emberileg is segítik egymást. Úgy véljük, hogy nem elég a jó közösség megléte, táplálni is kell azt, hogy mindig töretlen maradjon.

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az Ostrakon csapata a legösszetartóbb közösség az egyetemen. Bizonyítja ezt számos közösségi programunk, tagjaink által alkotott család, és immáron az első ostrakonos „végzősök” összetartása egyetemi éveik után.

Összerázó táboraink alkalmával alkalom nyílik a csapatépítésre, illetve a jól megérdemelt lazítás után pedig a különböző szakmai vetélkedőkre, illetve az érvek ütköztetésére is különböző, társadalmi súlyú témák kapcsán. Bevonó táboraink során igyekszünk minél jobban megismertetni közösségünket a szervezetünk iránt érdeklődőkkel is, a szakkollégiumba jelentkezőkkel.

Ám nem csupán összerázó és bevonó táborok alatt épülnek ki szoros kapcsolatok, hanem tanulmányutak és karitatív tevékenységek alkalmával is. Legyen szó a bécsi Hadtörténeti Múzeumról, a Szépművészeti Múzeumról, vagy éppen önkéntes faültetés, karácsonyi gyűjtés, vagy az újvidéki árvákat segítő szervezet támogatásáról.

Ettől az évtől kezdve már azoknak sem kell aggódniuk, akik ostrakonosként befejezik az egyetemet és lediplomáznak. Az idén megalakult a szakkollégium egyesülete, mely a nyáron megteremtette az alumni-közösség alapjait, így keretet adva és elősegítve az életre szóló kapcsolatokat.

Az Ostrakon közösségének köszönhetjük, hogy az alapítás óta eltelt 4 év alatt a Közigazgatás-tudományi Kar legnépszerűbb hallgatói szervezete lettünk. A hallgatói szervezetekbe jelentkező diákok száma toronymagasan nálunk volt a legmagasabb.
 

  • Ostimg 6813

5. Elért eredmények

 • Hat köztársasági ösztöndíjas hallgató, akik közül már többen másodjára nyerik el a rangos címet.
 • Kutatás megvalósítása, melyet szakmai kiadvány követett. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP  4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005) „Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért”
 • E-közigazgatás kutatás megvalósítása, mely a nemzetközi és hazai elektronikus közigazgatás összehasonlítását vette célul
 • Kiss István hagyatékának feldolgozása, kutatás Kocs községében
 • Tehetséggondozó és vezetőképző tábor szervezése az egyetemi szakkollégiumi közösségen belül
 • Hallgatóink részt vettek a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium által irányított „Állami feladatkataszter felmérésben”
 • Tizenhat már teljesített saját kurzus és a 2015/16-os év őszi félévétől egy képzési terv elindulása
 • Számos demonstrátor, akik a Karon működő Intézetekben segítik a tudományos-szakmai munkát
 • Egyre bővülő kapcsolatrendszer, melynek köszönhetően szervezetünk egyre inkább ismertté és elismertté válik.  A kapcsolatoknak köszönhetően szakkollégistáinknak kiváló szakmai gyakorlati helyeket tudunk biztosítani: Országgyűlés Hivatala, KIM, BKK, Mag Zrt, CESCI, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Újbuda Önkormányzata
 • Minősített Szakkollégium
   
  • Osthonlap

Elérhetőségeink:

Ostrakon Szakkollégium honlapja
Facebook

Az Ostrakon Szakkollégium pályázati beszámolója