Professzionális közbeszerzés

„A Közbeszerzési Hatóság egyik stratégia partnere a nemzet egyeteme, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem”- mondta Rigó Csaba, a hatóság elnöke az NKE-n tartott konferencián. A rendezvény egyik apropója a modern technikai vívmányok elektronikai eszközrendszerére épülő közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzés bemutatása volt, amely szeptemberben indul az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán.

„Ha jól van menedzselve egy közbeszerzés ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon, akkor a versenyképesség, az átláthatóság és a jó gazdálkodás kritériumává tud válni” – fejtette ki Prof. Dr. Kis Norbert. Az NKE ÁKK dékánja ugyanakkor rávilágított, hogy a rosszul menedzselt közbeszerzés fordított szituációt szülhetnek, a hatékony gazdálkodás hátráltatója lehet. „A közbeszerzés egy szakma, amit profiknak kell művelniük” – tette hozzá. Véleménye szerint 500-800 szakértő hiányzik ma a területről, emiatt a pályát vonzóbbá kell tenni a fiatal szakemberek számára. Erre hivatott az új továbbképzés kialakítása, együttműködésben a Közbeszerzési Hatósággal. A dékán felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi év során a közbeszerzések értéke meghaladta hazánk GDP-jének csaknem 10%-át.

„A magyarországi közbeszerzések átláthatósága az EU élmezőnyében van, a tagállamok jelentős részével ellentétben teljes a nyilvánosság az Európai Bizottság felmérése szerint is” – emelte ki Rigó Csaba. Hangsúlyozta, hogy egyes uniós tagországokkal ellentétben hazánkban bevett gyakorlat a széleskörű tájékoztatás a hatósági közbeszerzések eredményéről. Ismertette, hogy a „Napi Közbeszerzés” applikáció segítségével már újabb platformon tudnak az ügyfelek tájékozódni az egyes érintett témákban, ebben számos funkció segíti mind az ajánlatkérőket, mind az ajánlattevőket. Ilyen például a menedzser értesítő az egyes felhívásokról és eredményekről, a jogorvoslati összefoglaló, a jó gyakorlatok és elkerülendő esetek kivonata, valamint a statisztikai kimutatások.  Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a nem nyilvános pályázatok aránya 10% volt, emellett az egyajánlatos szerződések száma is évről évre csökkent, továbbá a szervezet döntőbizottsága csaknem 829 millió bírságot szabott ki az elmúlt évben. Rigó Csaba kitért arra is, hogy a hatóság számos kommunikációs felületen számol be a munkájáról: ilyen a közbeszerzési szemle, a hatóság által kiadott útmutatók és tájékoztatók, valamint az országgyűlés számára készített éves beszámoló.

Dr. habil Boros Anita, a közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse előadásában hangsúlyozta, hogy a közbeszerzési szakma folyamatos változáson megy keresztül: a ’90-es évek óta négyszer változott a vonatkozó jogszabályi struktúra, valamint a hivatali környezet is átalakult. „Óriási felelősség a közbeszerzési kodifikáció.”-hangsúlyozta az egyetemi docens. Kiemelte, hogy az eljárásokat az unió szoros felügyelete mellett kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiemelten fontos, mivel EU-s szinten a magyar átlagnál több, évente közel a GDP 14%-át költik közbeszerzésre. „Folyamatosan jönnek létre új közbeszerzési típusok, ennek megfelelően számos háttérjogszabály is született, amit ismerniük kell a közbeszerzéssel foglalkozó szakembereknek” – hívta fel a figyelmet a szakember. Ismertette, hogy a jövőben egy professzionális közbeszerzési hálózatot kívánnak létrehozni az uniós döntéshozók: a tagállami együttműködés során az NKE biztos alappillérként fog funkcionálni. Az új képzéssel kapcsolatban kitért arra, hogy a 2 féléves struktúrában 60 kreditet szerezhetnek a hallgatók a közbeszerzés témakörének széleskörű megismerésével. Az összesen 180 órát magába foglaló képzés részét képzik a személyes gyakorlati és elméleti órák, az elektronikus tananyagok, a videokonferenciák, valamint az online PDF-ek. Boros Anita kifejtette, hogy a szakemberek képzése háttérbe szorult az elmúlt években, ezért az NKE naprakész, gyakorlatközpontú képzést dolgozott ki.

 

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018. június 14-én megrendezésre kerülő " A közbeszerzések aktuális kérdései" című konferencián bemutatásra került többek között a modern technikai vívmányok elektronikai eszközrendszerére épülő közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzés is, amely szeptemberben indul az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán Dr. habil. Boros Anita szakfelelős vezetésével.

A konferencián elhangzott előadások anyagai itt érhetőek el:

Dr. Bodánszky Nikolett: Az értékelési szempontok a Döntőbizottsági gyakorlat tükrében

Dr. habil. Boros Anita: Új típusú közbeszerzési továbbképzési modell – közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Lak Vilmos: Az elektronikus közbeszerzés eddigi tapasztalatai

Dr. Méhes Tamás: A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés a Ptk. tükrében

Dr. Pere Attila: Az építési beruházások aktuális kérdései

Dr. Puskás Sándor: A Döntőbizottság tapasztalatai a Kbt. hatálybalépése óta

Dr. Várhomoki-Molnár Márta: Az értékelési szempontok az uniós bírósági joggyakorlatban

Dr. Kovács László: A részekre bontás tilalma és annak gyakorlati alkalmazása