XXXIV. OTDK - Eredményesen zárult az Állam- és Jogtudományi Szekció

Az elmúlt napokban a Palotanegyedben találkozhattunk az állam- és jogtudomány legkiválóbb képviselőivel. A XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója lehetőséget biztosított a jövő tudósainak a bemutatkozására és megmérettetésére, de egyben a szakmai kapcsolatok ápolására is. 

Karunk oktatói és hallgatói természetesen aktívan részt vettek a rendezvénysorozaton, versenyzőként, opponensként, a bírálóbizottságok tagjaiként, témavezetőként, a tehetséggondozás támogatóiként.

Az eredményes részvételt két helyezés, egy különdíj és két legjobb opponensi díj mutatja.

Egyetemes Jogtörténet és Római Jog tagozatban

III. helyezést ért el

Csehes András (Államtudományi mesterképzés) hallgató, Európai Állam- és Jogtörténeti TDK tagja
Dolgozata címe: A curialisok helyzete a jogforrások tükrében
Témavezető: Dr. Kelemen Miklós adjunktus

Magyar Állam- és Jogtörténet I. tagozatban

III. helyezést ért el

Kolostyák Kamilla (Közigazgatás-szervező képzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: II. József házassági pátensének bontóperekre gyakorolt hatása
Témavezető: Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens

Alkotmányjog I. tagozatban

A Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárának Különdíját kapta

Kiss Rebeka (Közigazgatás-szervező képzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Kiszervezett jogalkotás? Az önálló képviselői indítványok szerepe a törvényhozásban
Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi adjunktus

Egyetemes Jogtörténet és Római Jog tagozatban

Legjobb opponens

Nagy Viktória Noémi Államtudományi mesterképzés) hallgató, Európai Állam- és Jogtörténeti TDK tagja
Opponált dolgozatok címe:

  • Diktatúra luzitán módra: Portugália a két világháború között
  • A Weimari Köztársaság alkotmánya, különös tekintettel az államfői hatalomra

Magyar Állam- és Jogtörténet I. tagozatban

Legjobb opponens

Kiss László Botond (Államtudományi mesterképzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Opponált dolgozatok címe:

  • A kivételes hatalom szabályozásának egyes kérdései európai kitekintéssel
  • A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a tisztességtelen versenycselekmények kapcsán

Köszönjük, és további sikereket kívánunk!

További információk elérhetők a TDK oldalán (https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tdk/xxxiv-otdk-2019)

 

Szöveg és kép: Orbán Anna


Címkék: OTDK 2019